Kalendarz Dobry Zasiew

09
sierpnia

Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego.


1. List do Tymoteusza 4,8


Dzisiejszego poranka w naszym mieście panuje wyjątkowe ożywienie. Jest niedziela. Podczas gdy my idziemy na nabożeństwo, aby podziękować Bogu, uwielbić Go i obchodzić pamiątkę Pańską, na tej samej ulicy, parę domów dalej widzimy rozgrzewających się sportowców przed rozpoczęciem zawodów sportowych. Rzecz oczywista, że tego dnia chcą oni osiągnąć możliwie jak najlepszy wynik. Cóż za różnica pomiędzy naszymi zajęciami i dążeniami, a ich!

Przyglądając się temu, przypomina nam się fragment z 1. Listu do Koryntian 9,25: „A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy”.

Pod pewnym względem sportowcy są dla nas dobrym przykładem. Mając przed sobą jakieś ważne zawody, wstrzymują się od wielu rzeczy. Wszystko w swoim życiu podporządkowują wielkiemu celowi, którym jest zwycięstwo lub co najmniej zajęcie jednego z miejsc na podium. Takie nastawienie może charakteryzować również nas w służbie dla Pana. Rezygnujemy ze wszystkiego, co powstrzymuje nas przed tym, abyśmy mogli całkowicie i z zupełnym oddaniem służyć naszemu Panu.

Jest jednakże jedna rzecz w postępowaniu sportowców, która jest niewłaściwa i niegodna naśladowania. Inwestują wszystkie swoje siły, aby otrzymać znikome nagrody, to znaczy takie, które mają znaczenie tylko na tej ziemi, np. zdobyć pieniądze i sławę czy zyskać pewność siebie i uznanie innych ludzi. Lecz jakże szybko wartości te przemijają, nie pozostawiając po sobie śladu! W przeciwieństwie do tego, my, jako wykupieni, dostaniemy w niebie za naszą pełną oddania służbę nieprzemijalny wieniec. Wieczną nagrodę nie z ludzkiej, ale z Bożej ręki. Tak, iść w tym dniu tam, gdzie można mieć prawdziwą społeczność z Bogiem naprawdę się opłaca!


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

09
sierpnia

Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego.


1. List do Tymoteusza 4,8

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…