Kalendarz Dobry Zasiew

22
maja

I odpuść nam nasze winy (…).


Ewangelia Mateusza 6,12


Konto „pod kreską”

Długi nie są przyjemną sprawą, zwłaszcza gdy nie można ich spłacić. Czy także i Wy macie długi? Nie pytam o finansowe zadłużenia, lecz o ogrom naszych osobistych grzechów, które nagromadziliśmy, żyjąc bez Boga. Tego długu nie jesteśmy w stanie spłacić nawet naszymi dobrymi uczynkami.

Gdybyśmy chcieli spojrzeć na nasze życie jak na konto księgowe, to obrotów po stronie „winien” oraz „ma” tego konta nie jesteśmy w stanie zbilansować na „0”, gdyż po stronie „ma” nie mamy tak naprawdę nic do wykazania przed Bogiem. Ale może myślimy, że właśnie tam mają się znaleźć nasze dobre uczynki. Okazuje się, że nie można ich tam zaksięgować, ponieważ rzekome „dobre uczynki” grzesznego człowieka nie mają wartości przed Bogiem, nawet jeśli w pobieżnej ocenie mogą wydawać się pożyteczne dla innych ludzi.. Otóż bez żywej więzi z Bogiem poprzez wiarę żadne nasze dobre uczynki nie mogą ostać się przed Bogiem. Przede wszystkim nasza grzeszność nie może zostać spłacona naszymi dobrymi uczynkami. Nie, bo zapłatą za grzech jest śmierć (Rzym. 6,23). Wypełniona „obrotami” jest jedynie strona „winien” naszego konta – jesteśmy winni przed Bogiem.

Co teraz? Jak możemy spłacić nasz dług? To Jezus Chrystus, Boży Syn, jest Wykupicielem, który jedynie może spłacić nasz dług grzechów. Z tego powodu, że wszyscy jesteśmy grzesznikami przed Bogiem, potrzebujemy zastępcy. Tylko jeden Zastępca był w stanie spłacić nasz dług, gdy jako Pośrednik wziął na siebie karę i zawisnął na krzyżu Golgoty. Bóg posłał swego Syna, aby raz na zawsze uwolnić ludzi od ich grzechów i win: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Ew. Jana 3,16). To właśnie uczynił dla nas Bóg, dając Jezusa Chrystusa, swego jedynego Syna na śmierć, abyśmy nie poszli na wieczne potępienie.

Jak na to zareagujemy? Co powinniśmy uczynić? To pytanie zadał już kiedyś pewien człowiek i otrzymał następującą odpowiedź: „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom” (Dz. Ap. 16,31). Bóg od nas oczekuje, abyśmy uwierzyli w Jego Syna, aby dostąpić jedynego skutecznego odpuszczenia naszych grzechów.

Czyż to nie jest wspaniała oferta Bożej łaski? Czy ją przyjmiesz, czy raczej odrzucisz?


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

27
maja

Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu.


List do Kolosan 1,9

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…