Kalendarz Dobry Zasiew

24
maja

…Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie (…). Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany.


List do Efezjan 5,25.27


Zgromadzenie (gr. ecclesia tj. Kościół) jest oblubienicą Chrystusa, obiektem Jego miłości i Jego rozkoszą. Jeśli jesteś zbawionym człowiekiem, to stanowisz część oblubienicy Chrystusowej. Rut jest dla nas starotestamentowym przykładem obrazującym niewierzących, którzy stają się częścią tej oblubienicy. Z urodzenia była Moabitką i jako taka, podobnie jak my, była obca dla Boga. Poszła jednak na pole Boaza, tak jak niewierzący jest prowadzony do Chrystusa przez Ducha Świętego. Jakże serdecznie powitał ją ten mąż! Czy jest spragniona? Dajcie jej pić! Czy jest głodna? Dajcie jej jeść!

W podobny sposób wita nas Chrystus! Jesteś spragniony? Napij się wody życia! Jesteś głodny? Posil się chlebem życia! Przychodząc do Boaza, Rut, cudzoziemka, obca, stała się jego umiłowaną oblubienicą i otrzymała należne jej honorowe miejsce. Czyż Chrystus nie postąpił w ten sposób z nami?

Tak jak była tylko jedna Rut, tak też istnieje tylko jeden Kościół, jedno ciało, jedna oblubienica. Czy oznacza to, że wszyscy wierzący powinni pozostawić swoje ugrupowania chrześcijańskie, aby teraz STWORZYĆ jeden „prawdziwy” tj. zjednoczony Kościół? Wielu tak uważało, ale brak ostrożności w takim myśleniu prowadzi do wielkich błędów. W Koryncie widzimy wiele upadków, zła i podziałów, dlatego apostoł Paweł mocno podkreśla tę prawdę, że wszyscy wierzący SĄ JUŻ ochrzczeni przez Ducha w JEDNO CIAŁO. Nie mogą DZIELIĆ ani nie potrzebują niczego STWARZAĆ. Bóg wszystko uczynił. Należy wrócić do tego „co było od początku” (1. Jana 2,24).

Gdy i w naszych zgromadzeniach doswiadczamy rozłamu, co zatem powinniśmy jako dzieci Boże uczynić? Nie powinniśmy mieć społeczności z tymi, którzy źle czynią, ale się odłączyć „i zdążać do sprawiedliwości (…) z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca” (2. Tym. 2,22). Dla posłusznego chrześcijanina te słowa są wystarczająco jasną i zrozumiałą wskazówką.


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

28
maja

Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany.


1. List do Koryntian 13,12

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…