Kalendarz Dobry Zasiew

27
czerwca

Wtedy doszło słowo Pana Jehu, syna Chananiego, przeciwko Baaszy, tej treści: ponieważ ja wywyższyłem cię z prochu i uczyniłem cię księciem nad moim ludem izraelskim, a ty kroczyłeś drogą Jeroboama i przywiodłeś do grzechu mój lud izraelski, aby mnie pobudzić do gniewu ich grzechami, przeto Ja zmiotę z powierzchni Baaszę i cały jego ród i postąpię z twoim rodem jak z rodem Jeroboama, syna Nebata.


1. Księga Królewska 16,1-3


Królowie 10 plemion Izraela cz.6 – Baasa

Lata panowania: 909 – 886 r. p.n.e.

Królowie w Judzie: Asa (911-870)

Pomimo że Bóg w najsurowszy sposób osądził dom Jeroboama, nie spowodowało to żadnej zmiany w postępowaniu Izraela. Baasza z rodu Issachara był narzędziem w ręku Boga, aby uderzyć cały ród Jeroboama: „Wytracił cały ród Jeroboama; z całego rodu Jeroboama nie pozostawił nikogo przy życiu, aż do całkowitej jego zagłady (…), za grzechy Jeroboama, które popełnił i którymi przywiódł do grzechu Izraela, pobudzając do gniewu Pana, Boga Izraela” (1. Król. 15,29-30).

Izrael odwrócił się od Pana, ale Pan nie odwrócił się od Izraela. Pomimo że był zbuntowany i samowolny, nadal był Jego ludem. Wiele lat później Pan użył proroka Ozeasza, aby we wzruszający sposób opisać swoje uczucia wobec Izraela i swoje działanie: „Jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie, zaniechać ciebie, Izraelu?” (Oz. 11,8). Ozeasz opisuje początek narodu izraelskiego, walkę Jakuba z Ezawem jeszcze w łonie matki oraz walkę z Bogiem w Peniel (Oz. 12,4-5). Bóg wciąż na nowo gniewał się na ten lud z powodu jego grzechów, ale Izrael nadal pozostał Jego ludem, a On nadal go miłował.

Basza, którego Bóg użył, aby ukarać i wytępić dom Jeroboama, w taki sam sposób został osądzony przez Boga. Nie jest nam trudno osądzać innych z powodu ich grzechów i bezlitośnie ich traktować, jednakże jak przykre jest to, gdy sami zaczniemy tak postępować i popełniamy te same grzechy! Bóg musi wówczas i nas ukarać w swojej sprawiedliwości.


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

17
stycznia

Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem dwa razy, trzy razy, aby wywieść jego duszę z grobu, oświecić światłem żyjących.


Księga Joba 33,29-30

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…