Kalendarz Dobry Zasiew

28
czerwca

Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować.


Ewangelia Jana 19,1


Dlaczego – moglibyśmy zapytać – Bóg Ojciec nie oszczędził swojemu umiłowanemu Synowi tak okrutnego sponiewierania, które przecież nie przyczyniło się do zgładzenia ani jednego grzechu? Jednak to człowiek wrogo nastawiony wobec Boga był tym, przez którego Pan cierpiał.

Pan Jezus już podczas swego życia na tej ziemi znosił cierpienia dla Bożej chwały. Poprzez nie dowiódł swojej osobistej świętości i doskonałości oraz okazał swoje całkowite poświęcenie dla Boga.

Tylko On, jako ofiara, której wartość najpierw potwierdziła się w Jego praktycznym życiu, był odpowiedni do tego, by stać się ofiarą za grzech oraz ofiarą całopalną miłej wonności dla Pana.

Nie zapominajmy o tym, że cierpienia na krzyżu, które zostały Mu zadane przez ludzi, również zawierają się w tej ofierze. Ich szczyt dostrzegamy w wołaniu: „Bo to dla ciebie znoszę hańbę, wstyd okrywa oblicze moje (...), a zniewagi urągających tobie spadły na mnie” (Psalm 69,8.10).

Z uwielbieniem oddajemy pokłon temu „mężowi boleści” (Księga Izajasza 53,3), który dla Boga cierpliwie zniósł te cierpienia.

Jakąż wielką pociechą musiało być to niegdyś dla Pawła i Sylasa, w okolicznościach, gdy zostali wychłostani i wtrąceni do więzienia! Tak wzmocnieni, byli w stanie śpiewać pochwalne pieśni, a ich świadectwo przyniosło wspaniały owoc dla Boga: nawrócenie stróża więziennego i jego całej rodziny.

Jak wielkim pocieszeniem jest to również dla każdego czytelnika, którego dotykają różne cierpienia! Pan wie, co to znaczy, bo że „sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą” (List do Hebrajczyków 2,18).


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

20
stycznia

Wtedy doszło Eliasza Tiszbity słowo Pana tej treści: Wstań, wyjdź na spotkanie z Achabem, królem izraelskim, który mieszka w Samarii, a obecnie jest w winnicy Nabota, dokąd poszedł, aby ją objąć w posiadanie, i powiedz mu tak: Tak mówi Pan: Dokonałeś mordu i już objąłeś w posiadanie? Powiedz jeszcze tak: Tak mówi Pan: W miejscu, gdzie psy lizały krew Nabota, psy będą lizać również twoją własną krew.


1. Księga Królewska 21,18-19

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…