Kalendarz Dobry Zasiew

30
czerwca

Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk jego.

Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości.


Psalm 19,2.8


Dzięki nowoczesnym teleskopom możemy obserwować ciała niebieskie znajdujące się niewyobrażalnie daleko, o których dotychczas nic nie wiedzieliśmy. Potężne gwiazdysłońca i mnóstwa galaktyk, które zawierają miliony gwiazd i są oddalone od siebie o miliony lat świetlnych. Jeśli tak potężny jest wszechświat, to jak potężny musi być Stwórca, który to wszystko powołał do istnienia i podtrzymuje swoją mocą!

Tak, coraz dokładniejsze teleskopy pozwalają na coraz lepszą obserwację otaczającego nas stworzenia. Jednakże w niewidzialny, wieczny świat Boży może wejrzeć tylko oko wiary. W tę sferę może nas wprowadzić jedynie spisane Słowo Boże, gdyż bez niego nie wiedzielibyśmy nic o Bogu ani o tym, co Bóg daje w swej miłości ludziom, którzy stali się Jego dziećmi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Tylko za pomocą Biblii, Słowa Bożego, poznajemy odwieczne Boże zamiary, które pozwalają nam zobaczyć wszystko w należytym świetle. A zatem możemy poznawać nie tylko stworzoną Ziemię, lecz również otaczający nas zepsuty system tego świata i samych siebie. Człowiek jawi się więc przed nami nie tylko jako mały i kruchy, lecz również jako grzesznik, który jest winny przed Bogiem. Z podziwem czytamy w Biblii o Bożej miłości:

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Ewangelia Jana 3,16).


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

28
stycznia

Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają.


List do Hebrajczyków 11,6

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…