Kalendarz Dobry Zasiew

01
lipca

Kim jest Bóg? Kim jest człowiek? Jak można znaleźć drogę do Boga? Tego wszystkiego możemy się dowiedzieć tylko z Biblii, która jest świętym, Bożym Słowem.

Jozjasz miał osiem lat, gdy objął władzę królewską (…). Czynił on to, co prawe w oczach Pana, kroczył drogami Dawida, swego praojca, nie odstępując od nich ani w prawo, ani w lewo.


2. Księga Kronik 34,1-2


Reformator Jozjasz

Król Jozjasz był jednym z najbogobojniejszych królów judzkich. Już w bardzo młodym wieku zapragnął służyć żywemu Bogu – mając szesnaście lat, „zaczął szukać Boga Dawida, swego praojca”, a w wieku dwudziestu lat „zaczął oczyszczać Judę i Jeruzalem ze świątynek na wzgórzach, z aszer, z bałwanów i odlewanych posągów”. Gdy miał dwadzieścia sześć lat, zajął się naprawą świątyni Pana, swojego Boga (2. Kron. 34,3.8). Nie ulega wątpliwości, że Jozjasz był wybranym narzędziem w ręku Boga. Już trzysta lat wcześniej Bóg dokładnie przepowiedział jego narodziny, podając nawet jego imię! (1. Król. 13,2).

Jozjasz nie tylko oczyścił Judę i Izraela z bałwochwalstwa, przywrócił święto Paschy i naprawił świątynię, lecz również wezwał lud, aby na nowo zawarł przymierze z Bogiem (2. Kron. 34,31-33). Była to niesamowita i dogłębna reformacja, gdyż wielu królów Judy i Izraela od lat tkwiło w wielkim bałwochwalstwie. Niestety, jednocześnie było to ostatnie przebudzenie w historii władców judzkich. Kilka lat po śmierci Jozjasza nadciągnęli Babilończycy, dokonali oblężenia Jerozolimy i uprowadzili niewiernych Żydów do niewoli.

Wiele możemy się nauczyć z historii Jozjasza. Dwieście lat temu Bóg w swojej łasce sprawił głębokie, duchowe przebudzenie w Kościele Bożym. Powołał i obdarował szczególnych mężów, którzy byli Jego wybranymi narzędziami, podobnie jak niegdyś Jozjasz. Użył ich, aby w prostocie opisanej w Nowym Testamencie na nowo nauczyli lud Boży, jak właściwie zgromadzać się wokół Pana Jezusa i obchodzić pamiątkę Jego śmierci. Objawił im zakryte przez wieki nauczanie apostoła Pawła o Bożym Kościele oraz powtórnym przyjściu Pana po wierzących. Z naszej perspektywy, podobnie jak za dni Jozjasza, Babilon jest u drzwi (Obj. 17,4), a odstępstwo jest coraz wyraźniejsze. Dlatego zastanówmy się: czy będziemy tak, jak Jozjasz bronili Bożych prawd?


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

27
stycznia

Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana?


1 Księga Mojżeszowa 18,14

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…