Kalendarz Dobry Zasiew

01
sierpnia

Gdy Achab zobaczył Eliasza, rzekł Achab do niego: Czy to ty jesteś, sprawco nieszczęść w Izraelu? A on odpowiedział: Nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela, lecz ty i ród twojego ojca (...). Poślij tedy teraz i zgromadź do mnie całego Izraela na górze Karmel oraz owych czterystu pięćdziesięciu proroków Baala (...). Achab (...) zgromadził proroków na górze Karmel.


1. Księga Królewska 18,17-20


Królowie 10 plemion Izraela cz. 11– Achab (2)

Lata panowania: 874 – 853 r. p.n.e.

Król w Judzie: Jozafat (870-845 r. p.n.e.)

Achab swoimi grzechami pobudzał Boga do gniewu i doprowadził Izraela do upadku, służąc bożkom – Baalowi i Aszerom. Eliasz, prorok ze wschodniej strony Jordanu, modlił się gorliwie, aby Bóg nie dał w kraju rosy ani deszczu, aż lud rozpozna, że jedynie Pan jest Bogiem. Powiedział o tym Achabowi i zgodnie z Bożym poleceniem ukrył się. Bóg w cudowny sposób zachował go podczas trzyipółletniej suszy. Potem posłał go, aby ponownie spotkał się z tym bezbożnym królem.

„Sprawiedliwy jest nieustraszony jak młody lew” – czytamy w Przypowieściach Salomona 28,1. Spotkanie Eliasza z królem Achabem jest doskonałą ilustracją tych słów. Eliasz odważnie powiedział królowi: „Jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo” (1. Król. 17,1). Ten prorok po raz drugi stanął bez bojaźni przed królem Achabem, którego wezwał na spotkanie. Eliasz wprost oskarżył króla, że poprzez swoje postępowanie sprowadził nieszczęście na Izraela. Następnie zażądał, aby zgromadził całego Izraela, a w szczególności 850 bałwochwalczych proroków Baala i Aszery, którzy byli pod ochroną Izebel. On, prorok Pana, był panem sytuacji i poprzez wiarę, posłuszeństwo i modlitwę odniósł wielkie zwycięstwo.

Czyż Eliasz nie przypomina nam w tym naszego Pana Jezusa? Pan również został niesłusznie i z zawiści oskarżony i wyszydzony, jednak zachował całkowitą kontrolę nad sytuacją – zarówno wobec swoich wrogów, jak i wobec sędziego. Ostatecznie, działając w swej wielkiej miłości, sam oddał za nas swoje życie i odniósł wielkie zwycięstwo.


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

09
sierpnia

Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego.


1. List do Tymoteusza 4,8

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…