Kalendarz Dobry Zasiew

16
września

Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli.


List do Tytusa 2,11-12


W krótkim Liście apostoła Pawła do Tytusa można znaleźć wiele ważnych prawd. Mowa tu o łasce Bożej, która przynosi zbawienie. Zródłem obiecanego przez Ojca zbawienia był Chrystus. Łaska Boża nie tylko „żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiodła przez ewangelię” (2. Tymoteusza 1, 10), ale również uczy, jak żyć nowym ,darowanym przez Boga życiem. By korzystać z pełni Bożej łaski, należy uwolnić się od bezbożności i światowych żądz, którymi kierowaliśmy się w życiu, gdy jeszcze nie znaliśmy Chrystusa. Po duchowej przemianie nasze życie powinno charakteryzować się wstrzemięźliwością, prawością i pobożnością.

Wstrzemięźliwość to rezygnacja z namiętności (władzy cielesnycyh uczuć) i pożądań, dostosowanie umysłu wierzącego do oczekiwań Chrystusa. W 1. Liście Piotra (5, 8) czytamy: „Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć”. Trzeźwy i zdrowy umysł pozwala widzieć rzeczy w taki sam sposób, w jaki Bóg je postrzega.

Sprawiedliwość określa nasz stosunek do innych. Człowiek sprawiedliwy czyni to, co jest dobre w oczach Boga i człowieka. Wzorem powinien być dla nas Pan Jezus, który zawsze czynił i mówił to, co słuszne. Powinniśmy bezustannie Go naśladować.

Pobożność rozwija się w naszym życiu, gdy za sprawą Ducha Świętego wierzący upodabnia się do Chrystusa. Obyśmy pragnęli być ambasadorami Jezusa w obecnych, bezbożnych czasach, gdy czekamy na Jego przyjście!


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

26
września

A on na to: To Eliasz Tiszbita. Wtedy posłał po niego dowódcę pięćdziesięciu wojowników z jego pięćdziesięcioma, a gdy ten doszedł do niego, siedział on na szczycie góry. I przemówił do niego: Mężu Boży, król nakazuje, abyś zszedł. Odpowiadając Eliasz rzekł do dowódcy pięćdziesięciu wojowników: Jeżeli jestem mężem bożym, to niech ogień spadnie z nieba i niech pochłonie ciebie i twoich pięćdziesięciu. I spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z jego pięćdziesięcioma.


2. Księga Królewska 1,8-10

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…