Kalendarz Dobry Zasiew

22
września

Ewangelia (...) jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy.


List do Rzymian 1,16


Religia czy ewangelia?

Istnieje wiele religii, jednak jest tylko jedna, jedyna ewangelia – dobra nowina o Jezusie Chrystusie.

Religia jest dziełem ludzkim, ale ewangelia jest darem Bożym.

Religia mówi nam, co człowiek chce uczynić dla Boga, ale Ewangelia pokazuje, co Bóg uczynił dla człowieka.

W religii człowiek szuka Boga, natomiast w ewangelii to Bóg szuka człowieka.

Religia jest daremnym wysiłkiem człowieka, który składa drabinę z dobrych uczynków w nadziei na znalezienie Boga na jej ostatnim szczeblu, ewangelia objawia nam, że Syn Boży zstąpił do nas, grzeszników, gdy byliśmy na jej najniższym szczeblu.

Religia podkreśla dobrą wolę człowieka, ale ewangelia jest wyrazem dobrej woli Boga, aby każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, dostąpił odpuszczenia grzechów.

Religia składa się w większości z obrzędów i duchowych ćwiczeń, ale ewangelia jest zwiastowaniem Bożej łaski i miłości.

Religia chce ulepszać człowieka z zewnątrz, ale ewangelia przemienia wnętrze człowieka.

Religia wybiela powierzchnię, ale ewangelia oczyszcza wnętrze – serce człowieka.

Istnieje wiele religii, lecz tylko jeden, jedyny Zbawiciel – Bóg.


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

17
stycznia

Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem dwa razy, trzy razy, aby wywieść jego duszę z grobu, oświecić światłem żyjących.


Księga Joba 33,29-30

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…