Kalendarz Dobry Zasiew

23
września

Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się.


List do Filipian 4,4


Pewien misjonarz pracujący w Afryce bardzo starał się nawrócić murzyńskiego wodza na chrześcijaństwo. Jednak wódz ciągle nie mógł zrozumieć pewnych kwestii, co niezmiernie martwiło misjonarza. Ale niestety, kaznodzieja sam był sobie winny, bo nie znał dobrze swojej Biblii i jego argumenty były niewystarczające. W jego pojęciu wiara chrześcijańska polegała głównie na zakazach, które próbował wpoić sędziwemu mężczyźnie.

Starzec przysłuchiwał się uważnie i cierpliwie jego słowom. W końcu powiedział: „Nie rozumiem tego wszystkiego. Mówisz, że nie wolno mi wziąć żony mojego sąsiada”. „Zgadza się” – odpowiedział misjonarz. – „Ani kości słoniowych należących do niego ani też jego wołu?” – „Jak najbardziej.” – „I nie wolno mi odtańczyć tańca wojennego, napadać na moich wrogów i ich zabijać?” – „Masz zupełną rację” – odpowiedział misjonarz, zadowolony z osiągniętych efektów. – „Ale ja przecież tak czy owak nie mogę robić tego wszystkiego. Jestem na to przecież za stary” – odpowiedział wódz z ubolewaniem w głosie. „Być starym i być chrześcijaninem to chyba to samo...”

To prawda, że wskazówki Bożego Słowa nigdy nie tracą na ważności. Jednak ta historia uczy nas, że nie można tak jednostronnie przedstawiać ewangelii, gdyż prowadzi to do nieporozumień i powstania fałszywego obrazu życia w wierze jako pozbawionego wszelkiej radości, nudnego, nadającego się tylko dla starych ludzi. Zgodnie z tą wizją chrześcijanie to nieszczęśliwcy, którzy siedzą samotnie z dala od innych i patrzą zazdrośnie na wszystkich radosnych, pełnych życia młodych ludzi.

Dobra nowina, Boża ewangelia, to coś zupełnie innego! Zacytowany na wstępie wiersz wyraźnie to podkreśla. Chrześcijanie są powołani do wolności i radości. Naprawdę mają powód, by być szczęśliwymi dziećmi Bożymi. Wcześniej grzech odbierał im radość ze wszystkiego, ale teraz znaleźli głęboką, stałą, niezmąconą radość, której nikt i nic nie jest w stanie im odebrać!


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

17
stycznia

Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem dwa razy, trzy razy, aby wywieść jego duszę z grobu, oświecić światłem żyjących.


Księga Joba 33,29-30

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…