Kalendarz Dobry Zasiew

24
września

Jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich.


1. List do Tymoteusza 2,5.6


Na świecie jest wiele mostów. Przemieszczanie się w górzystych, pełnych rzek terenach byłoby niemożliwe bez mostów. Mosty umożliwiają przejście przez dolinę, wodę lub przepaść.

Największa jednak przepaść znajduje się w sferze duchowej, oddziela człowieka od Boga. Z powodu naszych grzechów powstał głęboki wyłom. W jaki sposób możemy przedostać się na drugi brzeg? Jak można dotrzeć do Boga?

Pan sam zatroszczył się o stabilny most. Tym mostem jest Jezus Chrystus. Przez swoją śmierć na krzyżu sprawił, że grzeszny człowiek, oddalony od Boga, może do Niego przyjść.

Nikomu nic nie pomoże samo stanie przed mostem lub filozofowanie na jego temat. Trzeba „przejść” przez ten most! Trzeba powierzyć swoje życie Chrystusowi, bo tylko On może doprowadzić nas do Boga, który nieustannie na nas czeka. To my musimy chcieć i przyjść, bez względu na to, kim jesteśmy i jaką była nasza przeszłość.

Innej drogi, innego mostu do Boga – nie ma. Wprawdzie człowiek próbuje stworzyć niezliczone religijne konstrukcje mostów. Jednak, jeśli opierają się one na ludzkiej sile – są to daremne wysiłki! Człowiekowi trudno jest się przyznać, że bez Jezusa Chrystusa nie jest w stanie pokonać dzielącej go od Boga przepaści. Jedynie On przez swoją pojednawczą śmierć na Golgocie rozwiązał problem grzechu. Dlatego powinniśmy swoją winę i niemoc wyznać Bogu i oprzeć się w wierze na Chrystusie i Jego doskonałym, dokonanym na krzyżu dziele.


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

17
stycznia

Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem dwa razy, trzy razy, aby wywieść jego duszę z grobu, oświecić światłem żyjących.


Księga Joba 33,29-30

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…