Kalendarz Dobry Zasiew

17
października

Posyłał więc król izraelski na to miejsce, o którym mu oznajmiał mąż Boży ostrzegając go, nie raz i nie dwa i miał się tam na baczności.

Gdy zobaczył ich król izraelski, zapytał się Elizeusza: Czy mam kazać wyciąć ich w pień, ojcze? A on odpowiedział: Nie wycinaj ich w pień!

Wtedy rzekł: To niech mi Bóg uczyni i to niech doda, jeżeli dziś utrzyma się głowa Elizeusza, syna Szafata, na jego szyi.


2. Księga Królewska 6,10.21.22.31


Królowie 10 plemion Izraela cz. 22 – Joram (3)

Lata panowania: 852 – 841 r. p.n.e.

Królowie w Judzie:

Joram (848-841 r.), Achazjasz (841 r.), Atalia (841-835 r.)

Historia proroka Elizeusza jest ściśle powiązana z dziejami króla Jorama. W 6. rozdziale 2. Księgi Królewskiej przedstawiono trzy różne przykłady (dwa z nich mają wiele cech wspólnych), z których możemy się sporo nauczyć.

Pierwszy przykład to opowieść o Elizeuszu, który kilkakrotnie ostrzegał Jorama przed pułapkami zastawianymi na niego przez wrogo usposobionego króla asyryjskiego. Joram przyjął z powagą te przestrogi, dzięki czemu uniknął wielu problemów. Jednakże Bóg pragnął zdobyć również jego serce! Także obecnie Bóg stawia swoje dzieci w miejscach, w których mogą dać politycznym przywódcom dobrą radę. Ach, gdyby również dziś rządzący z wdzięcznością przyjmowali te wskazówki!

W drugim przypadku Bóg uchronił Elizeusza, kiedy syryjskie wojsko próbowało go schwytać. Na prośbę proroka Bóg poraził żołnierzy ślepotą, wówczas Elizeusz pochwycił całe wojsko i zaprowadził do Samarii, a następnie modlił się, żeby Bóg znów przemienił ich serca. Joram mógł wykorzystać tę sytuację dla własnych korzyści, jednakże najpierw pragnął zasięgnąć rady proroka. Ach, gdyby także współcześni polityczni przywódcy szukali Bożych wskazówek u Jego sług, szczególnie w podejmowaniu moralnych decyzji (2. Król. 6,14-20)!

Jednak (w trzeciej historii), kiedy Joram znalazł się w dotkliwej biedzie, uczynił odpowiedzialnym za wszystkie swoje problemy proroka, a tym samym pośrednio samego Boga. Jakże przewrotnym jest więc serce człowieka! Ziemscy przywódcy rzadko są tacy jak Hiob, który powiedział: „Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego?” (Joba 2,10). Tak, znacznie częściej człowiek za wszystko obwinia Boga! (Przyp. Salomona 19,3).


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

31
października

Wtedy on rzekł. Tak a tak powiedział do mnie: Tak mówi Pan: Namaściłem cię na króla nad Izraelem. Wtedy oni szybko zdjęli swoje szaty i podłożyli je pod niego na samych stopniach, zadęli w trąby i zawołali: Jehu jest królem! W ten sposób Jehu, syn Jehoszafata, syna Nimsziego, uknuł spisek przeciwko Joramowi.


2. Księga Królewska 9,12-14

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…