Kalendarz Dobry Zasiew

19
października

I my zwiastujemy wam dobrą nowinę. Tę obietnicę, którą dał ojcom, wypełnił teraz Bóg... przez wzbudzenie nam Jezusa.

O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego.


Dzieje Apostolskie 13,32-33; 10,43


Ewangelia, wieść dana z nieba mieszkańcom ziemi, jest poselstwem o bezgranicznej miłości Bożej. W swoim Synu Bóg skłania się ku nam, abyśmy otworzyli swoje serca dla Niego i aby mógł nam podarować życie wieczne.

Istnieje możliwość, że będziemy pod wrażeniem duchowej i literackiej wartości Pisma Świętego, a jednak nie będziemy umieli korzystać z bogactwa biblijnego przesłania. Ewangelia nie została dana po to, żeby wzbudzać w nas estetyczne doznania, lecz aby mogła nas wyratować z mocy grzechu i odpowiedzialności za nasze osobiste winy.

Ewangelia poucza, że Bóg widzi nas w naszym tragicznym stanie i chce okazać swoje zmiłowanie i ratunek. Ewangelia oznacza dobrą nowinę. Czy jest jakaś lepsza wieść niż ta, że ktoś mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie? Osobą tą jest sam Syn Boży!

Apostoł Paweł wyjaśnia, że Jezus Chrystus, Boży Syn jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi (1. List do Tymoteusza 2,5). Nikt przed Nim ani po Nim nie posiada niezbędnych cech i możliwości do wypełnienia tej roli. Nikt nie spełniał postawionych tu wymagań. Tylko On mógł zaspokoić pragnienia dwóch stron: święte żądania Boże w stosunku do kwestii grzechu i pragnienia Bożej miłości wobec biednych, winnych, zgubionych ludzi. Przez wiarę w Niego i Jego zastępczą śmierć otrzymujemy wieczne zbawienie (List do Galacjan 2,20; 1. List do Tymoteusza 2,5-6).


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

31
października

Wtedy on rzekł. Tak a tak powiedział do mnie: Tak mówi Pan: Namaściłem cię na króla nad Izraelem. Wtedy oni szybko zdjęli swoje szaty i podłożyli je pod niego na samych stopniach, zadęli w trąby i zawołali: Jehu jest królem! W ten sposób Jehu, syn Jehoszafata, syna Nimsziego, uknuł spisek przeciwko Joramowi.


2. Księga Królewska 9,12-14

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…