Kalendarz Dobry Zasiew

20
listopada

A ten, który pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota.


Objawienie Jana 22,17


Bez zasług i bez zapłaty

Ludzie wydają wiele pieniędzy na rzeczy bezwartościowe, a nawet szkodliwe. Częstokroć nie odstrasza ich trud i wysiłek, aby tylko mogli wejść w posiadanie różnych, często doprawdy zbytecznych rzeczy.

Natomiast najwartościowszą „wodę żywota”, którą Bóg oferuje człowiekowi za darmo, oby tylko do Niego przyszedł, człowiek odrzuca. Kto zaś pragnie i chce, może tę wodę otrzymać. Każdy człowiek potrzebuje jej, gdyż przez grzech stał się dzieckiem śmierci.

Człowiek jednak nie lubi, gdy mu się przypomina o grzechu, a jednak grzech jest tym, co oddziela go od Boga, a tym samym od życia wiecznego. To bowiem, co tu na ziemi nazywamy życiem, jest jedynie powolnym umieraniem, czekaniem na śmierć. A co potem? „Potem sąd” – głosi Słowo Boże.

Każdy z okropnych kamieni grzechowych, jakimi każdy człowiek jest obciążony i do których jeszcze wciąż dodaje, ciągnie go do przepaści, do zguby, z której nie ma już wyjścia.

Uznaj więc przed Bogiem i Panem Jezusem, że jesteś zgubiony. Złóż u Jego stóp swoje życie ze wszelkimi upadkami i uchybieniami. Potem weź od Niego kosztowną wodę żywota, żywota wiecznego! On bowiem chce Ci ją podarować za darmo. Nie możesz niczym za to zapłacić (czy też zasłużyć sobie na życie wieczne dobrymi uczynkami), gdyż Słowo Boże mówi nam jasno i wyraźnie:

„Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (Biblia, List do Efez. 2,8-9).


Pan Jezus powiedział:

„Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej” (Ewangelia Jana 10,27-28).


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

17
stycznia

Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem dwa razy, trzy razy, aby wywieść jego duszę z grobu, oświecić światłem żyjących.


Księga Joba 33,29-30

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…