Kalendarz Dobry Zasiew

21
listopada

Gdy Elizeusz zapadł na chorobę, na którą miał umrzeć, udał się do niego Joasz, król izraelski, i płacząc nad nim, rzekł: Ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i konnico jego! Wtedy rzekł do niego Elizeusz: Przynieś łuk i strzały! I przyniósł do niego łuk i strzały.


2. Księga Królewska 13,14.15


Królowie 10 plemion Izraela cz. 27 – Joasz (1)

Lata panowania: 798 – 782 r. p.n.e.

Król w Judzie: Amasjasz (796-767 r.)

Elizeusz, bardzo poważany mąż Boży, który przez blisko sześćdziesiąt lat wiernie i gorliwie służył Panu pośród ludu (jego służba nie ograniczała się tylko do pobożnych słów) – teraz leżał na łożu śmierci. Król Joasz osobiście przyszedł do starego proroka, okazując mu tym samym swój szacunek. Płakał, gdyż wiedział, że będzie bardzo brakowało Elizeusza. Jego obecność w Izraelu wciąż na nowo przypominała o tym, że Pan był pośród swojego ludu i ochraniał go.

Jednakże cóż to miało znaczyć? Mąż Boży dał królowi cały szereg rozkazów: „Przynieś łuk i strzały!”, „Otwórz okno na wschód!”, „Strzelaj!” Krok po kroku król wypełniał polecenia Elizeusza. Stary prorok wyjaśnił: „Strzała zwycięstwa od Pana i strzała zwycięstwa nad Aramem. Pobijesz Aramejczyków pod Afek doszczętnie”. Następnie rozkazał: „Zabierz strzały! (...) Uderz nimi o ziemię!” Król to uczynił jednak tylko trzykrotnie. Zamiast okazać wiarę, uczynił tylko tyle, aby zadowolić starego proroka (2. Król. 13,17-18).

Mąż Boży rozgniewał się na króla Joasza. „Należało pięć albo sześć razy uderzyć, wtedy byś pobił Aramejczyków doszczętnie, lecz teraz tylko trzy razy pobijesz Aramejczyków” (w. 19). Cokolwiek pomyślał sobie Joasz, okazał w ten sposób brak wiary i niedostatek wypływającego z serca posłuszeństwa. Uczynił to, o co poprosił go prorok zupełnie machinalnie, nie rozpoznając przy tym znaczenia poleceń, które zostały mu dane.

Kiedy Bóg przemawia do nas przez swoje Słowo, to przyjmujmy Jego słowa z powagą i wiarą. Chciejmy być Mu przy tym z serca posłuszni!


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

17
stycznia

Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem dwa razy, trzy razy, aby wywieść jego duszę z grobu, oświecić światłem żyjących.


Księga Joba 33,29-30

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…