Kalendarz Dobry Zasiew

23
listopada

Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata.


List do Galacjan 6,14


Centralna pozycja krzyża Chrystusa

Nie ma nic, co mogłoby się równać z krzyżem Jezusa Chrystusa. Na Golgocie dobro spotkało się ze złem. Stwierdzenie to stawia każdego z nas przed niezwykle ważnym pytaniem: czy jestem częścią świata, który odrzucił Chrystusa czy stoję po stronie odrzuconego Zbawiciela?

Krzyż jest dowodem sprawiedliwości Bożej, która musi ukarać grzech oraz świadectwem Jego miłości, która pragnie przebaczyć grzesznikowi. Dla wierzącego oznacza uwolnienie z wyroku Bożego sądu i początek nowego życia, które otrzymuje z chwilą, gdy przyjmie oferowane mu przez Chrystusa zbawienie.

Ukrzyżowanie Chrystusa na górze Golgoty było najstraszniejszym z możliwych grzechów, a równocześnie w tym samym miejscu dokonało się przebłaganie za grzech – za sprawą Jego doskonałej, zastępczej ofiary. Im więcej zastanawiamy się nad wydarzeniem, które miało miejsce 2000 lat temu na Golgocie, tym bardziej uświadamiamy sobie, że zajmuje ono centralne miejsce w historii ludzkości.

Ewangelia w słowie o krzyżu odkrywa grzeszność i zagubienie człowieka, obiecując jednocześnie wieczne zbawienie wszystkim, którzy swoją ufność złożą w dokonanym przez Chrystusa dziele odkupienia.

Słowo Boże stwierdza: „Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną” (1. Kor. 1,18). Ludzie, o których tu mowa, z reguły nie wątpią w prawdziwość historycznego faktu śmierci Jezusa na Golgocie, ale pozbawiają ów fakt prawdziwego znaczenia. Traktują to wydarzenie jako śmierć jednego z wielu męczenników. Nie wierzą ani w konieczność dzieła odkupienia, ani w jego skuteczność jako ofiary przebłagalnej za grzech. Nie chcą uznać, że Jezus był Synem Bożym.

Niemniej dla wszystkich, którzy z wiarą przyjmują słowo o krzyżu, okazuje się on być „mocą Bożą ku zbawieniu” (Rzym. 1,16).


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

17
stycznia

Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem dwa razy, trzy razy, aby wywieść jego duszę z grobu, oświecić światłem żyjących.


Księga Joba 33,29-30

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…