Kalendarz Dobry Zasiew

15
stycznia

Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie!


Przypowieści Salomona 3,5


Rozum jest cudownym darem Bożym. Bez niego ludzka egzystencja nie byłaby możliwa. Nie moglibyśmy przyswajać żadnych informacji, ani też ich innym przekazywać. Gdybyśmy nie posiadali rozumu, nie moglibyśmy rozważać naszych myśli, ani odpowiedzialnie działać. Dlatego powinniśmy być wdzięczni naszemu Stwórcy za ten dar.

Jednak w pewnej kwestii ludzki rozum jest zupełnie nieprzydatny. Mianowicie, nie daje nam żadnej podstawy do działania lub osądzania w sprawach wiary. Nasza relacja z Bogiem, prawidłowe rozpoznanie Jego myśli i nasz stosunek względem tych rzeczy należy „duchowo rozsądzać”. To może się jednak tylko wtedy udać, gdy nasze serce i rozum zostanie oświecone przez Ducha Świętego (1 Kor. 2,14).

Z tego powodu, Słowo Boże wciąż na nowo, tak dobitnie zwraca się do naszych serc. Tam dojrzewają nasze decyzje. Tam znajduje się centrum naszych najskrytszych życzeń i motywów. Kto z całego serca szczerze poddaje się pod Boży wpływ, ten zostanie uchroniony przed nierozsądnym postępowaniem i będzie mógł szczęśliwie kroczyć drogą wiary. Ufność w Panu jest wtedy jego podporą, która nigdy się nie złamie!

Nigdy nie czyńmy z Mistrza „narzędzia”. Jedynie wtedy, gdy oddamy nasze serce wraz z jego motywami i celami pod kierownictwo Ducha Bożego, nasz rozum może stać się użytecznym narzędziem także i w kwestiach wiary.


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

28
stycznia

Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają.


List do Hebrajczyków 11,6

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…