Kalendarz Dobry Zasiew

25
października

Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?


1. List do Koryntian 3,16


Ewangelia Mateusza 16 mówi nam, że Pan Jezus sam buduje Swoje Zgromadzenie (Kościół). Jego fundament obrazują słowa: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego”. Zgromadzenie jest tym „duchowym domem”, który według 1. Piotra 2,5 budowany jest z żywych kamieni i „rośnie w przybytek święty w Panu” (Ef 2,21). Zgodnie z tymi wypowiedziami Słowa Bożego, wszystko co dotyczy tej budowy jest pewne i prowadzone po Bożemu, a bramy piekielne są tutaj bezsilne.

Ten sam fundament założył apostoł Paweł w Koryncie (rozdz. 3,10), a Pan dał pracowników, którzy ponoszą wobec Niego odpowiedzialność za to, czym budują na tym prawdziwym i dobrym fundamencie. Pan pragnie w swej łasce wynagrodzić nie tylko każdego z tych, którzy są Jego własnością za godne postępowanie w domu Bożym, lecz również i tych, którzy Mu służą pośród Jego własności. Dlatego apostoł Jan w swoim pierwszym liście (rozdz. 2,28) napomina, byśmy trwali w Panu, aby on sam, jak i wszyscy pozostali pracownicy Pańscy, nie zostali zawstydzeni. W swym drugim liście prosi odbiorców, aby mieli się na baczności, by ci oto pracownicy nie utracili tego, nad czym pracowali. Zgodnie z 1. Kor. 3 stanie się tak bowiem z takimi, którzy budowali na Bożym fundamencie, posługując się nieszlachetnym, złym materiałem. Chodzi więc o takich, którzy nie pozostali przy zdrowej nauce i wynikającym z niej niezmąconym świadectwie.

Oby napomnienie Jana: „Miejcie się na baczności” spotykało się wśród nas z poważnym traktowaniem ku chwale Pana, aby dobrzy pracownicy Pana otrzymali „pełną zapłatę”. Pełnili oni często jakże trudną służbę!

Poza tymi, których praca zyskuje uznanie Pana i tymi, którzy budowali drewnem, sianem i słomą, istnieje jeszcze trzecia grupa pracowników, którzy jednak nie są w ogóle powołani przez Pana. Są to ci, którzy nie cofają się przed wprowadzaniem w ten wielki dom, jakim stało się chrześcijaństwo, martwych i nieczystych kamieni i błędnych nauk. Ich zapłata to wieczne potępienie.


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

25
października

Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?


1. List do Koryntian 3,16

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…