Kalendarz Dobry Zasiew

05
sierpnia

Bo kogo Pan miłuje, tego karci, i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje.


List do Hebrajczyków 12,6


Pewna starsza wierząca kobieta, wchodząc do swojego mieszkania, spadła ze schodów. Boleśnie się przy tym potłukła, ale zamiast narzekać, powiedziała: „Mój Pan pokazał mi za pomocą tego zdarzenia, że o mnie pamięta”.

Dzisiejszy werset jest wielką pociechą dla dzieci Bożych. Czytając go, wszyscy odruchowo zwracamy uwagę na słowo „karci”, które niezbyt dobrze nam się kojarzy, zamiast na słowo „miłuje”, które pozwala nam dostrzec prawdziwy, głębszy sens tego wersetu.

Bóg dał dowód swojej miłości przez ofiarowanie na śmierć swojego Syna za nas. On pragnie, abyśmy jako Jego dzieci stawali się coraz bardziej podobni do Pana Jezusa. Dlatego zsyła na nas różne doświadczenia i przeciwności, które mają pobudzić nas do duchowego wzrostu. Boże karcenie chroni nas też przed upadkiem. W Księdze Joba czytamy: „Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga (...). Wyzwoli cię z sześciu utrapień, a w siódmym nie dotknie cię zło” (Joba 5, 17.19).

Niejednokrotnie wydaje się nam, że to, co nas spotyka, jest ponad nasze siły. Dawid powiedział: „Siła moja wyschła jak skorupa” (Psalm 22,16), a Heman Ezrachita, autor Psalmu 88., zwrócił się do Boga w słowach: „Wszystkimi nawałnicami twymi przytłoczyłeś mnie”. Jednak musimy się nauczyć, że nasz niebiański Ojciec nigdy nie karci nas ponad miarę i bez powodu. Potwierdzeniem tego może być przypowieść o rolniku. Czytamy w niej, że choć jeździ się kołami wozu po ziarnie, to się go nie rozgniata (Izaj. 28,28). Bóg w swojej mądrości wie, jak ma z nami postępować. Wprawdzie doświadcza nas, ale nigdy nie chce nas zniszczyć.


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

05
sierpnia

Bo kogo Pan miłuje, tego karci, i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje.


List do Hebrajczyków 12,6

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…