Kalendarz Dobry Zasiew

28
maja

Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany.


1. List do Koryntian 13,12


Amerykański pisarz Mark Twain rozmawiał kiedyś ze swoim przyjacielem na temat Biblii. Tamten powiedział mu: „Najbardziej przeszkadza mi w Biblii to, że jest w niej dużo rzeczy, których w ogóle nie rozumiem”. Twain odparł: „U mnie jest raczej na odwrót – mi przeszkadza wszystko, co w niej rozumiem”.

Ludzie popełniają błąd, chcąc koniecznie objąć wszystko swoim ograniczonym rozumem, podczas gdy Bóg wymaga tylko wiary. Jak może człowiek poznać Boże myśli, mając umysł, który nie potrafi wytłumaczyć wielu zjawisk, nawet tych widzialnych? Możemy jednak wiarą przyjąć to, co Bóg powiedział, i być wdzięczni, że Bóg nie oczekuje od nas, abyśmy wszystko zrozumieli, ale pragnie, byśmy po prostu uwierzyli.

Bóg byłby niesprawiedliwy, gdyby czyjeś zbawienie uzależniał od inteligencji czy wiedzy. On darował zbawienie, aby było dostępne dla każdego, kto chce je przyjąć. Trzeba tylko przyznać, że jesteśmy grzesznikami i uwierzyć w dzieło odkupienia, którego dla nas dokonał Jezus na krzyżu Golgoty. Jest to bardzo proste i łatwe do zrozumienia, a od nas zależy, czy przyjmiemy to wiarą.

Nie łudźmy się! W dzień sądu Bóg nie spyta nas, czy nasze rozumienie Słowa było wystarczające i nie osądzi nas za nasze logiczne myślenie, ale za to, czy uwierzyliśmy w Boże przesłanie skierowane do nas.


„Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich,
ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem,
sądzić go będzie w dniu ostatecznym.”
(Ewangelia Jana 12,48)

Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

28
maja

Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany.


1. List do Koryntian 13,12

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…