Kalendarz Dobry Zasiew

28
lipca

Człowiek uczynny dozna nasycenia, obfitować będzie, kto [bliźnich] napoi.


BT, Przypowieści Salomona 11,25


Dlaczego mnie musiało się to przydarzyć? Dlaczego wszystko się potoczyło właśnie tak, a nie inaczej? Dlaczego akurat ja muszę się męczyć, podczas gdy innym dobrze się wiedzie? Dlaczego nie potrafię wyjść z tego dołka? Dlaczego ciężar świata musi spoczywać na moich barkach?

Czy znasz tego rodzaju pytania? Jedno jest pewne: takie pytania nie polepszają naszej sytuacji. Nie są w stanie zmienić przeszłości. Nie mają również korzystnego wpływu na teraźniejszość i przyszłość, które da się w pewnej mierze ukształtować, dopóki i one nie staną się przeszłością.

Co należy zatem zrobić, gdy tego rodzaju myśli zaczynają nas ogarniać? Po pierwsze, wierzący może przypomnieć sobie o współczuciu Pana Jezusa, swojego arcykapłana w niebie. Słowo Boże zapewnia nas i zachęca: „Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze” (Hebr. 4,15-16).

Po drugie, jeżeli potrafimy, możemy przyjąć pocieszenie, jakie niesie ze sobą współczucie naszych bliźnich. Słowo Boże wzywa nas: „Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni” (1. Piotra 3,8).

Punkt drugi nie zawsze jest zależny od nas. Może się zdarzyć, że nie spotkamy się ze zrozumieniem oczekiwanym ze strony innych. Tak było przecież w przypadku Pana Jezusa, który oczekiwał co prawda współczucia, ale nadaremnie (Ps. 69,21)! Nawet jeśli to bolesne doświadczenie miałoby stać się naszym udziałem, nie zapominajmy o okazywaniu dobroci ludziom, udręczonym ciężkimi okolicznościami i przeżyciami. W ten sposób nasze własne problemy staną się mniej uciążliwe. Natomiast rozczulanie się nad sobą pomnaża jedynie cierpienie. Uchwyćmy się raczej obietnicy zawartej w dzisiejszym wersecie z Przypowieści Salomona 11, która bardziej dosłownie przetłumaczona brzmi tak: „Człowiek czynny w dobrym zostanie nasycony, a ten, kto poi, sam będzie napojony”. Ufaj, że Bóg stoi przy Swoim Słowie i z całą pewnością je wykona!


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

28
lipca

Człowiek uczynny dozna nasycenia, obfitować będzie, kto [bliźnich] napoi.


BT, Przypowieści Salomona 11,25

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…