Kalendarz Dobry Zasiew

29
października

Wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham, szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą, bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana.


Przypowieści Salomona 1,28-29


„Kontakt radarowy stracony” – są to słowa często wypowiadane w obliczu zagrożenia w ruchu lotniczym. Wciąż na nowo zdarzają się tego rodzaju przypadki. Pracownicy kontroli lotów utrzymują stały kontakt z załogą samolotu, lecz zdarza się, że nagle tracą połączenie. „Kontakt radarowy stracony”.

Tak wielu z nas straciło kontakt z Bogiem, Stwórcą nieba i ziemi. On wzywał i wzywa nas ciągle. Czy Go słuchamy? A może Bóg musi również o nas powiedzieć, że wołał nas, ale nie otrzymał odpowiedzi (Księga Izajasza 66,4)?

Bóg okazuje swą niezmierną łaskę, wciąż nas wzywa, ale niestety, tak niewielu ludzi potrafi słuchać. Boża miłość powoduje, że On jednak nie ustaje. W osobie Pana Jezusa Chrystusa „objawiła się dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga”(List do Tytusa 3,4). Ta miłość dostępna jest dla każdego z nas. Na krzyżu Golgoty Chrystus wypełnił dzieło wybawienia, „aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”(Ewangelia Jana 3,16). Kto wierzy, nie będzie potępiony. Tak mówi Biblia.

Dlatego omawiany dziś werset biblijny ostrzega, że nadejdzie taki czas, w którym ludzie będą wołać do Boga, lecz On nie będzie słuchał. Ponieważ ludzie nie chcą słyszeć o Bogu, czas w którym On oferuje za darmo swoją łaskę – pewnego dnia się skończy. Potem nastąpi sąd. Dlatego weźmy sobie do serca poniższe słowa napomnienia.


Słowo Boże wzywa:
„Dziś, jeśli jego głos usłyszycie,
nie zatwardzajcie serc waszych.”
(Biblia, List do Hebrajczyków 4,7)

Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

29
października

Wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham, szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą, bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana.


Przypowieści Salomona 1,28-29

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…