Kalendarz Dobry Zasiew

11
grudnia

W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.
Pierwsza Księga Mojżeszowa 3,19


Od XVIII wieku propaguje się w świecie zachodnim zwyczaj spalania zwłok zwany kremacją. Nie jest to rzecz nowa, bo w czasach przedchrześcijańskich była to szeroko stosowana forma postępowania z ciałami zmarłych na całym świecie. Obecnie aż 99,8 % pochówków w Japonii odbywa się poprzez kremację. W Europie najwięcej kremacji ma miejsce w Czechach (80,7 % pochówków). W Polsce liczba ta wynosi 7 %, ale co roku wzrasta. Czy ma to jakieś znaczenie? Co o postępowaniu ze zwłokami mówi Biblia?

Jeśli chodzi o ludzi wiary, o których możemy przeczytać na kartach Pisma, to wszyscy oni byli pochowani przez złożenie w ziemi, czy jaskini:

 

1 Mojżeszowa 49,31: Abraham, Sara, Izaak, Rebeka, Lea

5 Mojżeszowa 34,6: Mojżesz (pochowany przez Boga)

Sędziów 16,31: Samson

1 Samuela 25,1: Samuel

Ewangelia Mateusza 14,10: Jan Chrzciciel

Ewangelia Łukasza 23,53: Jezus Chrystus

Dzieje Apostolskie 8,2: Szczepan

 

Czy mamy w Biblii przypadki palenia zwłok? Tak. Za czasów Jozuego Bóg powiedział: Kto zostanie przychwycony na tym, że posiada to, co  jest obłożone klątwą, ten zostanie spalony ogniem, ze wszystkim, co do niego należy, Joz. 7,15-26. Spotkało to Achana i jego rodzinę, zostali ukamienowani, a potem spaleni. Inne przypadki: 3. Mojż. 20,4; 21,9; 4. Mojż.16,35. Palenie ciał zawsze oznaczało osąd z powodu grzechu. Nie było oznaką potraktowania zmarłej osoby z szacunkiem.

Bóg stworzył człowieka z prochu (piasek, nie popiół) i zaplanował, aby ciało WRÓCIŁO do ziemi, jak mówi nam dzisiejszy werset Pisma. Podobna sytuacja ma miejsce podczas siewu ziarna, które wrzuca się do ziemi (nie spala się go!), aby tam zgniło i wydało plon. Ten przykład z natury użyty jest przez apostoła Pawła, który odnosi go do zmartwychwstania. Nasze obecne ciała - jak ziarno - wkłada się do ziemi, aby wydało plon, którym będą nowe ciała, jakie otrzymamy w czasie zmartwychwstania.

Mimo wysuwanych różnych argumentów przemawiających za kremacją tj. względy sanitarne, finansowe, brak miejsc na cmentarzach, wzorcem biblijnym jest grzebanie zmarłych, a nie spalanie ich. Możemy się spodziewać, że wraz z postępującym ateizmem kremowanie zwłok stanie się w krótkim czasie dominującą, a nawet jedyną formą pochówku.


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

11
grudnia

W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.
Pierwsza Księga Mojżeszowa 3,19

Więcej…

News

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…