Kalendarz Dobry Zasiew

16
stycznia

Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę.
Księga Izajasza 46,10


Boże postanowienia

Jeśli Bóg coś postanowi, wykonuje wszystko zgodnie ze swoim zamysłem. Dotyczyło to zarówno Jego postępowania wobec ludu izraelskiego i dotyczy to także Jego niebiańskiego ludu, Kościoła. Również plan dotyczący całego stworzenia wypełni się.

Jego postanowienie jest niezmienne (Hebr. 6,17).  To oznacza, że Bóg nigdy nie zmienia planów ani nie rezygnuje z tego, co już zaplanował. My, ludzie, często musimy dokonać pewnych zmian bądź też zupełnie ich zaniechać,  kiedy zobaczymy, że nie są właściwe. U Boga wygląda to zupełnie inaczej. On doprowadza do końca to, co postanowił, bez dokonywania nawet najdrobniejszych korekt.

Boże postanowienie trwa wiecznie (Psalm 33,11). Bóg nigdy nie unieważni ani nie zrezygnuje ze swoich planów - zarówno tych, które dotyczą ziemskiego życia, jak                 i wiecznego. W porównaniu z tym jakże ubogie są ludzkie plany, które, mimo że dotyczą następnego tygodnia lub miesiąca, często nie mogą się wypełnić!

Postanowienie Boże zostanie wypełnione. Tak, "wiele jest zamysłów w sercu człowieka, lecz dzieje się wola Pana" (Przypowieści 9,21). W przeciwieństwie do nas Bóg zawsze ma moc i środki potrzebne do wykonania swojego planu.

Wszystkie Boże zamysły jednoczą się w jednym postanowieniu, które dotyczy Pana Jezusa - w wielkim planie zbawienia. Pan Jezus jest tym, który wykonał Boży zamysł (Izajasz 46,11). Jakże jest to dla nas wspaniałą gwarancją!


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

16
stycznia

Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę.
Księga Izajasza 46,10

Więcej…

News

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…