Kalendarz Dobry Zasiew

20
marca

I żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów...
List do Kolosan 1,20; List do Galacjan 6,14


Dwa aspekty krzyża Chrystusa

Pierwszy aspekt jest podstawą naszego pokoju z Bogiem. Jezus poświęcił swoje życie dla nas na krzyżu; przyjął na siebie karę za nasze grzechy, na którą my zasłużyliśmy. Krzyż jest więc fundamentem naszego pokoju z Bogiem. Widzimy Boga jako Tego, który „tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał” (Ew. Jana 3,16). Bóg poprzez krzyż objawił się jako Ojciec, który nas miłuje i jest sprawiedliwy. Potępia wprawdzie grzech, ale usprawiedliwia grzesznika, który pokutuje (Rzym. 3,26). Na krzyżu w pełni okazała się Boża łaska, która nas podnosi z upadku i ratuje. Łączy nas z Nim, czyniąc nas Jego dziećmi mogącymi przebywać w Jego obecności. To wszystko wypełnia nas wdzięcznością i uwielbieniem dla Boga.

 

Drugi aspekt jest podstawą naszego codziennego życia z Bogiem. Jeżeli krzyż łączy nas z Bogiem, to również oddziela nas od świata: „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” (Gal. 2,20). Tak jak On, jesteśmy odrzuceni przez ten świat. Te dwie rzeczy są nierozłączne: jeżeli krzyż jest między nami a naszymi grzechami, jest również między nami a światem.

W pierwszym przypadku krzyż daje nam pokój z Bogiem; w drugim powoduje nasze odłączenie od świata, w którym żyjemy i zostaliśmy powołani do naśladowania Chrystusa.

Pamiętajmy o tych dwóch aspektach krzyża. Przyjmijmy pierwszy i nie odrzucajmy drugiego. Gdyż Bóg zaprasza nas nie tylko do wejścia „do Królestwa Syna swego umiłowanego” (Kol. 1,13), ale również do porzucenia świata, w którym panuje szatan i jego zepsute zasady.


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

20
marca

I żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów...
List do Kolosan 1,20; List do Galacjan 6,14

Więcej…

News

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…