Kalendarz Dobry Zasiew

27
lutego

Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę.


List do Rzymian 1,20


Pewnego Beduina zapytano, skąd wie, że istnieje Bóg. Odpowiedział następująco: „Skąd wiem, że w nocy człowiek albo wielbłąd przeszedł koło mojego namiotu? Poznaję to po śladach na piasku. Kto, rozglądając się po świecie, nie dostrzeże śladów Boga?”.

I tak jest w rzeczywistości: ślady Boga-Stwórcy istnieją dostrzegalnie. By temu zaprzeczyć, trzeba włożyć wiele wysiłków połączonych ze złą wolą i nieszczerymi pobudkami. Zarówno wieczna moc Boga, jak i Jego boskość są widoczne w stworzonym świecie przyrody. „Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk jego. Nie jest to mowa, nie są to słowa (…). A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk” (Psalm 19, 2.4). Jak bardzo trzeba być ślepym, by za różnorodnością, pięknem, nieprzypadkową harmonią i złożonością tego świata, za niezliczonymi cudami stworzenia dostrzegać jedynie przypadek! Tylko człowiek nierozumny może tak myśleć i mówić, a także ludzie, „mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich” (Efez. 4,19). Job poleca: „Naprawdę, pytaj bydła, a nauczy cię, i ptactwa niebieskiego, a powie ci, albo zwierząt polnych, a pouczą cię, i ryb morskich, a powiedzą ci. Kto spośród nich nie wie, że dokonała tego ręka Pana?” (Joba 12,7-9).

Bóg w stworzeniu, tj. w świecie przyrody, ujawnił swoją moc i mądrość, a my jesteśmy Mu winni wdzięczność, cześć i posłuszeństwo. Natomiast w swoim Synu objawił nieskończoną miłość, gdy posłał Go na ten świat jako ubłaganie za nasze grzechy.


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

27
lutego

Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę.


List do Rzymian 1,20

Więcej…

News


Dodaliśmy najnowsze kazania braci Bryan Baptiste i Hadley Hall


 

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…