Kalendarz Dobry Zasiew

13
listopada

A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec będzie zabity i nie będzie go.
Księga Daniela 9,26


Różne miejsca pism Starego Testamentu zapowiadają przyjście Mesjasza, określanego też mianem Pomazańca. Kim jest ten obiecany? Czy przyszedł już, czy się objawił? Tak! Jest nim Jezus Chrystus – Syn Boży.

Minęło przeszło dwa tysiące lat, odkąd Stwórca nieba i ziemi przyszedł na ten świat, przyjmując postać człowieka. Przez to doniosłe wydarzenie spełniło się wszystko, co w ciągu wielu stuleci proroczo o Nim napisano.

Proroctwa Izajasza odsłaniały przyszłość w słowach: „Albowiem dziecię narodziło się nam ...” (Izaj. 9,5). Ten, który przyszedł, był święty i nie znał grzechu (Ew. Łukasza 1,35). Dalej prorok Izajasz zapowiadał Jego odrzucenie: „Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu [...] wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego” (Izaj. 53,3). Zapowiedział również Jego przebłagalną, zbawczą ofiarę: „Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze [...] wyrwano go bowiem z krainy żyjących” (Izaj. 53,5-8).  Proroctwa te także znalazły swoje szczegółowe wypełnienie. Mesjasz został odrzucony, przybity gwoździami do krzyża. Tak postąpiono z Tym, którego przeznaczeniem jest panowanie. Gdy wskazywano na Niego „Król Żydowski”, czyniono to z drwiną, nie spodziewając się, jak podniosły jest to tytuł, zdradzający jednocześnie przyszłą pozycję Tego, którego teraz wyszydzano. Gdy Jezus Chrystus zastępczo zmarł za nasze grzechy, nie miał nawet miejsca własnego pochówku, złożono Go w cudzym grobie.

Czy możemy pozostać obojętni wobec tak niepojętego uniżenia się wiecznego Syna Bożego? Czy możemy pozostać obojętni wobec Biblii – Słowa wiecznego Boga,  jego precyzyjnych, łamiących wszelkie granice czasu proroczych wypowiedzi?


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

13
listopada

A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec będzie zabity i nie będzie go.
Księga Daniela 9,26

Więcej…

News

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…