Kalendarz Dobry Zasiew

21
czerwca

Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.
List do Kolosan 2,8


Dwa niebezpieczeństwa grożące Kolosanom (2)

Oprócz filozofii duchowym zagrożeniem dla Kolosan były tradycje ludzkie. Tradycja skutecznie zniewala ludzkie serce i usztywnia sposób myślenia. Człowiek może być głęboko religijny, a mimo to żyć w grzechu. Samarytanka, którą spotkał Pan Jezus, prowadziła grzeszne życie, ale pozostawała pod wpływem religijnej tradycji. Zwróciła Mu uwagę na starą studnię, z której pił patriarcha Jakub i jego synowie. Co powiedział na to Zbawiciel? „Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie”. Religijna tradycja, choć bardzo rozpowszechniona, nie zaspokaja pragnienia duszy. Przekazy ludzkie stawiają tradycję ponad Słowo Boże. Pan Jezus miał z tym do czynienia, ilekroć spotykał się z faryzeuszami. Ci skrajnie religijni ludzie wyolbrzymiali i przekręcali to, co powiedział Bóg, zmieniając pierwotne znaczenie Jego Słowa. Tym samym unieważniali Słowo Boże (Ew. Mar. 7,2-13).

Filozofia i przekazy ludzkie należą do żywiołów tego świata. Dlaczego są złe? Ponieważ są wymysłem systemu, który znajduje się pod przekleństwem grzechu. Pozostają w skrajnym przeciwieństwie do Chrystusa i Jego woli według zacytowanego na wstępie Słowa z Kol. 2,8: „oparte (...) na żywiołach świata, a nie na Chrystusie”.Gdy mowa o filozofii, zwykle przychodzą nam na myśl studia akademickie i inteligentni ludzie, jednak teorie filozoficzne mają daleko szerszy zasięg i wywierają silny wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia. Ludzkie filozofie dotyczące małżeństwa, wychowania dzieci albo zdrowego stylu życia przyjmujemy zwykle bez zastrzeżeń. Jednak również one są wymysłem człowieka będącego daleko od Boga i należą do żywiołów tego świata. Dlatego potrzebujemy jasnych wskazówek Słowa Bożego. Gdy zamiast idei tego świata wprowadzamy w czyn słowa Chrystusa, dostrzegamy, że normalizuje to wszystkie relacje, zarówno w makro- jak i mikroskali; możemy być szczęśliwi w naszym życiu osobistym, małżeńskim, rodzinnym i zborowym. Wystrzegajmy się również ludzkich tradycji, gdy zgromadzamy się jako wierzący, gdyż przez ludzkie nakazy i ustanowienia oddalamy się od Chrystusa.


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

19
lipca

Miłujcie nieprzyjaciół waszych.
Ewangelia Mateusza 5,44

Więcej…

News

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…