Kalendarz Dobry Zasiew

10
września

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.
Ewangelia Mateusza 11,28


Czy mogę przyjść do Jezusa taki, jaki jestem? Ktokolwiek zadaje to pytanie, a jest zaniepokojony z powodu swoich grzechów, może w pełni zaufać dzisiejszemu wersetowi z Biblii. W rzeczywistości jeśli nie chce być zgubionym, musi przyjść do Boga takim jakim jest: nie ma innego sposobu! Wielu ludzi myśli, że wymaże swoje grzechy  łzami żalu lub przez tak zwane "dobre uczynki". Jednak Bóg mówi w Swoim Słowie: „Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu” (List do Rzymian 3,20). Oznacza to, że nikt z nas nie jest bezgrzeszny i nie może podejmować zadań, które przyczyniłyby się do zaakceptowania nas przez Pana Jezusa. Nawet przez wypełnianie Bożego prawa (zakonu) nie zjednamy sobie przychylności Bożej. Jeśli będziemy szczerzy, dojdziemy jedynie do poznania grzechu - i to w najdotkliwszy dla nas sposób: przez poznanie własnej grzeszności. Jeśli jednak w takim stanie przyjdziemy do Zbawiciela z wiarą, Bóg da nam wszystko, czego potrzebujemy do zbawienia i to bezpłatnie.

W Ewangelii Łukasza w 15. rozdziale czytamy o marnotrawnym synu, który powraca do Ojca. Ten zagubiony syn przyszedł takim jakim był. A ponieważ powrócił, wyznając winę, ojciec przywitał go z otwartymi ramionami, dał mu nowe ubranie, założył pierścień na palec, dał sandały na nogi i zaprowadził do stołu.

Nawet grzesznica z 7 rozdziału Łukasza  przyszła do Jezusa, pragnąc zbawienia i płacząc nad swoją winą. Ona usłyszała od Pana  słowa: „Odpuszczone są grzechy twoje. …Wiara Twoja zbawiła cię, idź w pokoju” (28-50).


Apostoł Piotr mówił o Chrystusie z mocą: „O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego” (Dzieje Ap. 10,43).


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

03
kwietnia

(…) abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu (…) który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie.


2. List do Koryntian 1,9-10

Więcej…

News


Dodaliśmy najnowsze kazania braci Bryan Baptiste i Hadley Hall


 

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…