Kalendarz Dobry Zasiew

11
września

Bóg (...) przemówił do nas w Synu (...) przez którego także wszechświat stworzył. On który jest odblaskiem chwały jego i odbiciem jego istoty. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, (...) aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego.
List do Hebrajczyków 1,1-3 oraz 2,9


Czy rzeczywiście jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, czym to musiało być dla naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby zstąpić z nieba na ten straszny świat? On, który jest Synem Bożym, przebywał w domu Ojca i w łonie Ojca od wieczności. Niebo było tylko echem, odblaskiem Jego istoty i niepojętej chwały. Potem stworzył aniołów - stało się to jeszcze zanim stworzył ziemię. Niezliczone rzesze aniołów czekały na Jego najmniejsze skinienie, by być posłuszne Jego słowu i by czynić to, co Mu się upodobało. Serafini wołają: "święty, święty, święty jest Pan Zastępów!", jak pisze Izajasz, gdy zobaczył Jego chwałę i o Nim mówił.

Jednak Pan Jezus opuścił to wspaniałe otoczenie, gdzie wszystko jest światłością i miłością, gdzie nie ma ciemności, miejsce, gdzie Bóg zamieszkuje niedostępną światłość. Pan Jezus był tam, gdzie wszystko było w doskonałej harmonii z Nim samym, w harmonii z Tym, czym On był sam w sobie - światłością i miłością.

A potem przyszedł na tę ziemię. Musiał przebywać  w otoczeniu grzechu, nienawiści i ciemności. Ta ciemność była tak nieprzenikliwa, że światło, które świeciło pośród niej, nic nie zmieniało w jej charakterze. On, który był tym światłem, musiał przez 33 lata żyć otoczony moralną ciemnością, światem, w którym wszystko było w sprzeczności z Nim. Wszystko było grzechem, wszystko było przeciwne Bogu; panowała  nienawiść zamiast miłości. On, który w niebie był przedmiotem całej miłości i radości Ojca, podjął się zstąpić w to nędzne i pełne wszelkiego upadku otoczenie, "aby za każdego zakosztować śmierci".


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

19
września

Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz.
Ewangelia Jana 6,37

Więcej…

News

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…