Kalendarz Dobry Zasiew

11
września

Bóg (...) przemówił do nas w Synu (...) przez którego także wszechświat stworzył. On który jest odblaskiem chwały jego i odbiciem jego istoty. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, (...) aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego.
List do Hebrajczyków 1,1-3 oraz 2,9


Czy rzeczywiście jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, czym to musiało być dla naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby zstąpić z nieba na ten straszny świat? On, który jest Synem Bożym, przebywał w domu Ojca i w łonie Ojca od wieczności. Niebo było tylko echem, odblaskiem Jego istoty i niepojętej chwały. Potem stworzył aniołów - stało się to jeszcze zanim stworzył ziemię. Niezliczone rzesze aniołów czekały na Jego najmniejsze skinienie, by być posłuszne Jego słowu i by czynić to, co Mu się upodobało. Serafini wołają: "święty, święty, święty jest Pan Zastępów!", jak pisze Izajasz, gdy zobaczył Jego chwałę i o Nim mówił.

Jednak Pan Jezus opuścił to wspaniałe otoczenie, gdzie wszystko jest światłością i miłością, gdzie nie ma ciemności, miejsce, gdzie Bóg zamieszkuje niedostępną światłość. Pan Jezus był tam, gdzie wszystko było w doskonałej harmonii z Nim samym, w harmonii z Tym, czym On był sam w sobie - światłością i miłością.

A potem przyszedł na tę ziemię. Musiał przebywać  w otoczeniu grzechu, nienawiści i ciemności. Ta ciemność była tak nieprzenikliwa, że światło, które świeciło pośród niej, nic nie zmieniało w jej charakterze. On, który był tym światłem, musiał przez 33 lata żyć otoczony moralną ciemnością, światem, w którym wszystko było w sprzeczności z Nim. Wszystko było grzechem, wszystko było przeciwne Bogu; panowała  nienawiść zamiast miłości. On, który w niebie był przedmiotem całej miłości i radości Ojca, podjął się zstąpić w to nędzne i pełne wszelkiego upadku otoczenie, "aby za każdego zakosztować śmierci".


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

03
kwietnia

(…) abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu (…) który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie.


2. List do Koryntian 1,9-10

Więcej…

News


Dodaliśmy najnowsze kazania braci Bryan Baptiste i Hadley Hall


 

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…