Kalendarz Dobry Zasiew

06
listopada

Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek.
List do Filipian 4,12


Stoicyzm to jeden z najbardziej znaczących nurtów filozoficznych w starożytnej Grecji. Stoicy byli zdania, że prawdziwe szczęście polega na osiągnięciu stanu, w którym człowiek z zupełną obojętnością i opanowaniem podchodzi do wszystkich życiowych okoliczności. Stąd też do dzisiaj mówi się o stoickim spokoju. Przedstawiciel tego nurtu, Epiktet, żyjący w I w. n.e., powiedział: „Zacznij od zwykłej filiżanki. Kiedy się stłucze, powiedz do siebie: Nic mnie to nie obchodzi. Kiedy stanie się coś twojemu psu lub koniowi, powiedz znowu: Nic mnie to nie obchodzi. Jeśli będziesz w tym konsekwentny i dołożysz wszelkich starań, dojdziesz w końcu do stanu, że nawet wtedy, gdy umrą najbliżsi i najdrożsi ci ludzie, będziesz potrafił powiedzieć: Nic mnie to nie obchodzi”.

To tłumienie uczuć ktoś słusznie tak podsumował: „Stoicy robią ze swojego serca pustynię i nazywają to spokojem”.

Apostoł Paweł, który także żył w I w. n.e., przejawiał zupełnie inną postawę, chociaż na pierwszy rzut oka mogła przypominać stoickie opanowanie. Napisał: „Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek”. Niemniej to nie to samo co stoicka obojętność! Paweł był człowiekiem, który gorąco tęsknił za swoimi braćmi we wierze (Filipian 1,8). Płakał nad tymi, którzy byli wrogami krzyża Chrystusowego (Filipian 3,18). Natomiast jego zadowolenie i opanowanie w każdych okolicznościach życia nie wynikało z tego, że tłumił emocje i uczucia, lecz po prostu całkowicie ufał swojemu Panu. Wiedział, że jest bezpieczny w Bożych rękach. Jeżeli w twoim sercu będzie głęboko zakotwiczona ta prawda, nie będziesz obojętny na wszystko, lecz prawdziwie wdzięczny, zadowolony i spokojny!


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

09
sierpnia

Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego.


1. List do Tymoteusza 4,8

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…