Kalendarz Dobry Zasiew

08
listopada

Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, objawił go.
Ewangelia Jana 1,18


Cesarz Trajan (53–117), za którego panowania cesarstwo rzymskie osiągnęło największe rozmiary, zapytał mężczyznę o imieniu Jozue, który był chrześcijaninem:

- Wy, wierzący, mówicie, że Bóg jest wszędzie. Chciałbym Go zobaczyć!

- Nie da się Go zobaczyć, ponieważ oko śmiertelnika nie może oglądać Bożej chwały – otrzymał odpowiedź.

Cesarza odpowiedź ta jednak nie zadowoliła. Zarządał dokładniejszego wyjaśnienia.

- W takim razie dobrze – powiedział Jozue – przyjrzyjmy się najpierw jednemu z Jego zwiastunów.

 

Wyprowadził cesarza na zewnątrz i poprosił go, żeby spojrzał na słońce.

- Nie mogę. Jego światło oślepia mnie.

Na to Jozue odpowiedział:

- Nie możesz znieść światła stworzenia Bożego, a myślisz, że byłbyś w stanie oglądać niewyobrażalną chwałę Stwórcy? Jego widok zabiłby cię!

 

To prawda. Niemniej Bóg objawił się – w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Czytając w Biblii o Jezusie Chrystusie będziesz mógł ujrzeć promienie chwały Bożej. Czytaj ewangelie!


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

11
sierpnia

A sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. (…) I Jezus poszedł z nimi. A gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć: Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, by przyjść do ciebie; lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. A gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się (...) i rzekł: Powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A ci, którzy byli posłani, po powrocie do domu zastali sługę zdrowym.


Ewangelia Łukasza 7,2-10

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…