Kalendarz Dobry Zasiew

08
listopada

Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, objawił go.
Ewangelia Jana 1,18


Cesarz Trajan (53–117), za którego panowania cesarstwo rzymskie osiągnęło największe rozmiary, zapytał mężczyznę o imieniu Jozue, który był chrześcijaninem:

- Wy, wierzący, mówicie, że Bóg jest wszędzie. Chciałbym Go zobaczyć!

- Nie da się Go zobaczyć, ponieważ oko śmiertelnika nie może oglądać Bożej chwały – otrzymał odpowiedź.

Cesarza odpowiedź ta jednak nie zadowoliła. Zarządał dokładniejszego wyjaśnienia.

- W takim razie dobrze – powiedział Jozue – przyjrzyjmy się najpierw jednemu z Jego zwiastunów.

 

Wyprowadził cesarza na zewnątrz i poprosił go, żeby spojrzał na słońce.

- Nie mogę. Jego światło oślepia mnie.

Na to Jozue odpowiedział:

- Nie możesz znieść światła stworzenia Bożego, a myślisz, że byłbyś w stanie oglądać niewyobrażalną chwałę Stwórcy? Jego widok zabiłby cię!

 

To prawda. Niemniej Bóg objawił się – w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Czytając w Biblii o Jezusie Chrystusie będziesz mógł ujrzeć promienie chwały Bożej. Czytaj ewangelie!


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

07
grudnia

Wszystko, co mnie dotyczy, opowie wam Tychikus, brat umiłowany i wierny sługa, i współsługa w Panu, którego posłałem do was po to, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje, i aby pocieszył wasze serca.
List do Kolosan 4,7-8

Więcej…

News

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…