Kalendarz Dobry Zasiew

08
listopada

Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, objawił go.
Ewangelia Jana 1,18


Cesarz Trajan (53–117), za którego panowania cesarstwo rzymskie osiągnęło największe rozmiary, zapytał mężczyznę o imieniu Jozue, który był chrześcijaninem:

- Wy, wierzący, mówicie, że Bóg jest wszędzie. Chciałbym Go zobaczyć!

- Nie da się Go zobaczyć, ponieważ oko śmiertelnika nie może oglądać Bożej chwały – otrzymał odpowiedź.

Cesarza odpowiedź ta jednak nie zadowoliła. Zarządał dokładniejszego wyjaśnienia.

- W takim razie dobrze – powiedział Jozue – przyjrzyjmy się najpierw jednemu z Jego zwiastunów.

 

Wyprowadził cesarza na zewnątrz i poprosił go, żeby spojrzał na słońce.

- Nie mogę. Jego światło oślepia mnie.

Na to Jozue odpowiedział:

- Nie możesz znieść światła stworzenia Bożego, a myślisz, że byłbyś w stanie oglądać niewyobrażalną chwałę Stwórcy? Jego widok zabiłby cię!

 

To prawda. Niemniej Bóg objawił się – w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Czytając w Biblii o Jezusie Chrystusie będziesz mógł ujrzeć promienie chwały Bożej. Czytaj ewangelie!


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

01
października

(Pan) ... Duszę moją pokrzepia.


Psalm 23,3

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…