Kalendarz Dobry Zasiew

10
listopada

On jest obrazem Boga niewidzialnego.
List do Kolosan 1,15


"Boga nikt nigdy nie widział", pisze apostoł Jan. W naszym dzisiejszym wersecie zaczerpniętym z Biblii Bóg nazwany jest "Bogiem niewidzialnym". Szatan używa faktu, że Bóg jest niewidzialny, aby wmówić ludziom, że nie ma żadnego Boga. Wielu idzie za jego działaniem i twierdzi: "Nie ma Boga". Rosyjski astronauta miał niegdyś potwierdzić: "Byłem we wszechświecie i nie widziałem Boga". Taka wypowiedź, jakkolwiek delikatnie nie chcielibyśmy jej ocenić, obnaża jeszcze większą głupotę, niż gdyby jakiś malec, który patrzy przez małą dziurkę w murze na wielki park, stwierdził, że w parku nikogo nie ma. Jak wąskie było przecież jego pole obserwacji! Cóż ów astronauta mógł wiedzieć o nieskończonym wszechświecie, nawet gdyby jego stopy rzeczywiście dotknęły Księżyca, Marsa czy Wenus?

Bóg nazywa każdego, kto zaprzecza jego istnieniu, "głupcem", ponieważ On sam, niewidzialny, objawił swoje istnienie w wyraźnie widzialnym, podlegającym głębokiej obserwacji stworzonym świecie. Niestety, współczesny, cierpiący na wyjątkową krótkowzroczność człowiek, nazbyt często jest ślepy na to objawienie istoty Boga.

Lecz Bóg darował nam w swoim miłosierdziu jeszcze więcej, objawił się jeszcze raz w znacznie wyraźniejszy i namacalny sposób: uczynił to w swoim jednorodzonym Synu, JEZUSIE CHRYSTUSIE. To On jest "obrazem Boga  niewidzialnego". Przez Niego Bóg przemówił do nas, przez Niego objawił się w miłości i łasce. Człowiek, który pragnie poznać tego wielkiego Boga jako swojego Ojca ma jedną dostępną drogę: musi przyjąć Pana Jezusa w dziecięcej wierze jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela. Jezus Chrystus mówi: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie" (Ew. Jana 14,6) oraz: "Kto mnie widział, widział Ojca" (Ew. Jana 14,9).


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

15
lipca

Ale jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje?


List do Rzymian 10,14

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…