Kalendarz Dobry Zasiew

07
grudnia

Wszystko, co mnie dotyczy, opowie wam Tychikus, brat umiłowany i wierny sługa, i współsługa w Panu, którego posłałem do was po to, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje, i aby pocieszył wasze serca.
List do Kolosan 4,7-8


Nie mówi się o nim często. Jest on wymieniony w Nowym Testamencie pięciokrotnie, za każdym razem w okolicznościach wskazujących na służbę tego męża Bożego.

Podczas czwartej podróży misyjnej apostoła Pawła, Tychikus wchodzi w skład grupy osób towarzyszących mu podczas długiej podróży z Grecji do Jerozolimy. Być może podróż ta była misją zaufania, mającą na celu konwojowanie środków finansowych zebranych przez kościoły dla braci w Judei.

Nieco później, z więzienia, Paweł posyła Tychikusa, swojego umiłowanego brata i wiernego sługę w Panu, do Efezu. Jego zadaniem było powiadomienie braci o tym, co dzieje się z Pawłem oraz pocieszenie Efezjan: "...którego posyłam do was właśnie po to, abyście dowiedzieli się o tym, co się z nami dzieje i aby pocieszył wasze serca" (Efez. 6,22).

Apostoł Paweł poświęca Tychikusowi miejsce w 3 ważnych listach: do Efezjan, do Kolosan i do Filemona. Do tytułów "brata" i "sługi" Paweł dorzuca jeszcze określenie "współsługa" w Panu, "współtowarzysz w Panu", co w tym kontekście dosłownie tłumaczy się z greckiego "współwięzień w Panu".

Cóż za braterskie współdziałanie sług Bożych! Łączy ich wspólna praca, wspólne cierpienie, dzielą też wspólnie troskę o innych braci, spiesząc im z pociechą i wieścią o życiu wierzących, rozproszonych po zakątkach wybrzeża Morza Śródziemnego.

Oby taka duchowa kondycja była i naszym udziałem. Obyśmy jako dzieci Boże sprawowali w jedności posługę przynależną dzieciom Bożym. Wszak Bóg potrzebuje zgodnych i uzupełniających się w pracy sług na każdy czas: wczoraj, dziś i tak długo, aż przyjdzie po swoją własność na ziemi.


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

28
września

Jezus rzekł: Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników.

(…) zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu Pisma.


Ewangelia Mateusza 9,13; Dzieje Apostolskie 8,35

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…