Kalendarz Dobry Zasiew

14
stycznia

Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości.

Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny.


List do Rzymian 6,20.22


Wolność

Wolność może być rozumiana w różny sposób. Ogólnie można ją zdefiniować tak: „Wolność oznacza, że człowiek jest nieograniczony przez wewnętrzne lub zewnętrzne naciski, może mówić, myśleć i działać tak, jak uważa za słuszne, dopóki nie narusza wolności drugiej osoby”. Taka definicja podkreśla autonomię człowieka, ale jednocześnie jego niezależność wobec Boga.

Ta definicja pokazuje jednak ludzki punkt widzenia. Biblia prezentuje Boży punkt widzenia i zupełnie inne wartości. Wskazuje, że autonomia człowieka jest złudzeniem. Każdy człowiek jest sługą – albo „sługą grzechu wiodącym do śmierci”, albo „sługą posłuszeństwa ku sprawiedliwości”. Człowiek bez Boga tylko myśli, że czyni to, co chce. Tak naprawdę jest w niewoli grzechu.

Jednak kto przez wiarę w Pana Jezusa, Zbawiciela, otrzymał przebaczenie grzechów, został uwolniony od winy na podstawie ofiary Chrystusa. Taki człowiek zmienił pana, któremu służy. Cóż za różnica! Oprócz tego przez wiarę otrzymał bliską więź z Chrystusem. Dzięki temu jest w stanie służyć Bogu. Zamiast tak, jak wcześniej, wydawać gorzki owoc grzechu, którego końcem jest śmierć, wydaje „owoc sprawiedliwości”. Ten owoc odpowiada wiecznemu życiu, które posiada wierzący (List do Rzymian 6,5-8).


Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć,
lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
List do Rzymian 6,23

Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

05
sierpnia

Bo kogo Pan miłuje, tego karci, i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje.


List do Hebrajczyków 12,6

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…