Kalendarz Dobry Zasiew

23
stycznia

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.


1. List Jana 1,9


Być winnym a czuć się winnym to dwie różne sprawy. Poczucie winy można przytłumić różnymi „pigułkami uspokajającymi”, do których należą znane nam dobrze obiegowe stwierdzenia: „Przecież prawie wszyscy robią tak samo” lub: „Tego i tak nikt nie zauważy”, albo: „Przecież to nikomu nie szkodzi”. Gdy jednak człowiek zabrnie na tyle daleko, że stanie przed sądem (albo gdy my kiedyś będziemy stali przed sprawiedliwym Bogiem), wtedy takie powszechne wśród nas opinie w niczym mu nie pomogą. Sposób, w jaki winny ocenia swoją winę bądź to, jak się czuje w momencie dokonania przestępstwa, nie ma żadnego znaczenia: decydujące są reguły i granice, które ustalił prawodawca.

Bóg pragnie jednak definitywnie rozwiązać nasz problem winy. Czego ludzie rzeczywiście potrzebują, to nie tłumienia poczucia winy i głosu sumienia, lecz przebaczenia. Niemniej aby człowiek mógł je otrzymać, konieczne jest, by przestał się oszukiwać. Zamiast zamazywać swoją winę przed Bogiem, powinien bezwarunkowo ją odkryć, wyznać i uznać, że zasłużył na sprawiedliwą karę. Zwróćmy uwagę na przykład psalmisty, który stwierdził: „Grzech mój wyznałem tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego” (Psalm 32,5).

Ewangelia, ta dobra nowina Biblii brzmi: Jeśli człowiek w modlitwie szczerze przyjdzie do Boga ze swoją winą, która obciąża go wobec Niego, wtedy Bóg jest gotów go usprawiedliwić. Chętnie to uczyni, ponieważ Jego Syn, Jezus Chrystus, wziął na siebie sprawiedliwą karę za Ciebie i każdego grzesznego człowieka. Niemniej musisz do Niego przyjść – teraz właśnie Ty!


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

27
lutego

Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę.


List do Rzymian 1,20

Więcej…

News


Dodaliśmy najnowsze kazania braci Bryan Baptiste i Hadley Hall


 

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…