Kalendarz Dobry Zasiew

13
lutego

Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz: Nie podobają mi się.


Księga Kaznodziei Salomona 12,1


Księga Kaznodziei Salomona poświęca wiele uwagi wszystkim sferom życia ziemskiego od urodzenia do starości. Mówi otwarcie o jego nadziejach i dążeniach, trudach i obawach, jego rozczarowaniach, celach i pragnieniach. Wszystko prowadzi w końcu do stwierdzenia: marność! Szczęście ziemskie – jeśli w ogóle jest osiągalne – jest krótkotrwałe. Jak długo człowiek posiada sprawność fizyczną i duchowe uzdolnienia, tak długo wytycza sobie wciąż nowe cele. Jeśli je osiąga, jest nadal niezadowolony, ponieważ na tej ziemi wszystko ma braki. Głupcem jest ten, kto szuka zadowolenia tylko w tym świecie! Zanim człowiek zacznie się z tym liczyć, przychodzą choroba, nieszczęście, słabość i dolegliwości starczego wieku. Niejeden postawił już sobie pytanie: Po co ja właściwie żyłem? To wielki krok, jeśli ktoś w zadumie i z poczuciem bezradności przystanie nad swoim ciągłym zapracowaniem, by zastanowić się nad dotychczasowym życiem! Czy pomyślałeś już kiedyś poważnie o Twoim Stwórcy? Czy szedłeś przez swoje życie z Bogiem? Czy raczej kroczyłeś bez namysłu i nie pytałeś o Niego? A może też celowo unikałeś myślenia o Nim?

Życie bez Boga jest nie tylko głupotą, ale też tkwieniem w grzechu i w samowoli. Dotyczy to również człowieka, który w swoich własnych oczach prowadził przyzwoite życie. Właśnie ci tak zwani „porządni” ludzie są w szczególnym niebezpieczeństwie, ponieważ przywykli do uciszania swego sumienia wobec Bożych napomnień tak zwanymi potocznie „dobrymi uczynkami”. Bóg jednak w pełnej ostrości swojego doskonałego wzroku nazywa je w swoim Słowie „martwymi uczynkami” (Hebr. 9,14). Bóg może uznawać jedynie takie uczynki za prawdziwie dobre, które wynikają z oczyszczonego i szczerego serca, obmytego przez wiarę w oczyszczającą krew Pana Jezusa Chrystusa. Przyjdź dziś jeszcze z bagażem twych grzechów do Boga, wyznaj Mu swoje winy z wiarą, że Pan Jezus Chrystus umarł za nie na krzyżu. Bóg jest bogaty w miłosierdzie!


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

27
lutego

Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę.


List do Rzymian 1,20

Więcej…

News


Dodaliśmy najnowsze kazania braci Bryan Baptiste i Hadley Hall


 

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…