Kalendarz Dobry Zasiew

15
lutego

Wybrał Dawida, sługę swego, powołał go od trzód owiec. Przywiódł go do owiec karmiących, aby pasł Jakuba, lud jego, i Izraela, dziedzictwo jego. I on pasł ich w prawości serca swego, i prowadził ich rozsądnie ręką swoją.


Psalm 78,70-72


Królowie Izraela cz.7 – Dawid (1)

Lata panowania: 1011-971 r. p.n.e.

Bóg przygotowywał wielu bogobojnych przywódców z Izraela, swojego ziemskiego narodu, do wykonywania powierzonych im zadań. Tak też w nieskończonej mądrości i miłości przygotował Dawida, dotąd żyjącego w cichym odosobnieniu pasterza. On, najmłodszy syn Isajego, nie został uznany za godnego, aby uczestniczyć w złożeniu ofiary przez przybyłego do Betlejem proroka Samuela. Kiedy po raz pierwszy zostaje wspomniany, jego ojciec mówi o nim: „On pasie trzodę” (1. Sam. 16,11). Kiedy Isaj posłał go, aby zaniósł pożywienie starszym braciom: „wstał Dawid wcześnie rano i powierzy­wszy trzodę stróżowi, zabrał juki i wyruszył, jak mu nakazał Isaj” (1. Sam. 17,20). W jakże poruszający sposób opisuje on w Psalmie 23 pasterską opiekę!

Dawid pozostał w swoim sercu cały czas pasterzem. Kiedy zobaczył anioła, „który wytracał lud,” po tym jak kazał go zliczyć, powiedział: „Oto ja zgrzeszyłem i ja zawiniłem, co zaś uczyniły te owce? Niechaj raczej twoja ręka dotknie mnie” (2. Sam. 24,17). Jezus, nasz godny uwielbienia Pan, powiedział do tych, którzy przyszli Go pojmać: „Jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym [uczniom] odejść” (Ew. Jana 18,8). W innym miejscu w Ewangelii Jana (10,11) mówił o dobrym pasterzu, który oddaje swoje życie za owce.

Po upadku Saula i jego rodziny lud izraelski przyszedł do Dawida uznając go jako swojego pasterza. Powiedzieli do niego takie słowa: „Już i dawniej, gdy jeszcze Saul był królem, ty wyprowadzałeś i przyprowadzałeś Izraela, a Pan, Bóg twój, rzekł do ciebie: ty paść będziesz mój lud, Izraela, i ty będziesz księciem nad moim ludem, nad Izraelem” (1. Kron. 11,2). Dawid był mężem według serca Bożego!


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

27
lutego

Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę.


List do Rzymian 1,20

Więcej…

News


Dodaliśmy najnowsze kazania braci Bryan Baptiste i Hadley Hall


 

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…