Kalendarz Dobry Zasiew

25
marca

A gdy o tej zasadzce usłyszał siostrzeniec Pawła, przybył, wszedł do twierdzy i powiadomił Pawła. A Paweł, przywoławszy jednego z setników, rzekł: Zaprowadź tego młodzieńca do dowódcy, bo ma go o czymś powiadomić. Dowódca zaś ujął go za rękę, odszedł z nim na bok i zapytał: O czym to masz mnie powiadomić?


Dzieje Apostolskie 23,16-17.19


Chłopiec, który ocalił życie apostoła Pawła

Gdy apostoł Paweł pojawił się w świątyni w Jerozolimie, został fałszywie oskarżony. Kiedy tłum usiłował go zabić, uratowali go rzymscy żołnierze. Gdy później stanął przed Radą Najwyższą, żołnierze po raz kolejny musieli interweniować. Następnego dnia „uknuli Żydzi spisek i związali się przysięgą, mówiąc, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki nie zabiją Pawła” (w. 12). Poprosili arcykapłanów i starszych, aby zwrócili się do rzymskiego przywódcy z prośbą, by jeszcze raz przyzwolił na przesłuchanie więźnia w obecności Rady, podczas gdy sami planowali zabić go w drodze.

Siostrzeniec Pawła usłyszał o ich zasadzce, przyszedł i powiadomił o niej Pawła. Z Listu do Rzymian 16 dowiadujemy się, że niektórzy z krewnych apostoła nawrócili się nawet wcześniej niż on. Ten chłopiec, którego imienia nie znamy, najwidoczniej był wierzący, a zarazem bardzo odważny i przejęty losem swojego wuja (stryja). Nie każdy chłopiec odważyłby się wejść do rzymskiej twierdzy.

Paweł poprosił setnika, aby wziął chłopca do dowódcy, by mógł przekazać mu tę wiadomość. Dowódca wziął go za rękę – co pokazuje nam, że nie był jeszcze dorosły – i odprowadził go na bok, aby móc z nim na osobności porozmawiać. Wysłuchawszy go, pozwolił mu odejść, nakazując, by nikomu nie zdradził treści tej rozmowy. Zaraz potem zarządził, aby duży oddział żołnierzy przetransportował Pawła bezpiecznie do namiestnika.

Bóg do dzisiaj używa w swojej służbie starsze i młodsze dzieci – te, które Go kochają i są gotowe czynić to, co jest słuszne w Jego oczach, nawet jeśli bywa to niebezpieczne.


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

06
kwietnia

Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję.

Wtedy cofną się wrogowie moi, gdy zawołam: To wiem, że Bóg jest ze mną.


Psalm 56,4.10

Więcej…

News


Dodaliśmy najnowsze kazania braci Bryan Baptiste i Hadley Hall


 

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…