Kalendarz Dobry Zasiew

31
marca

Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zba­wiony (…).


Dzieje Apostolskie 16,31


Dzisiejszy tekst mówi o stróżu więziennym z Filippi, miasta położonego w Macedonii. Z pewnością był to człowiek, na którym można było polegać. Pewnego dnia do jego więzienia wtrącono dwóch mężczyzn, których oddano pod jego nadzór. Jak czytamy w tym fragmencie Dziejów Apostolskich, stróż otrzymał rozkaz bacznego strzeżenia ich, umieścił więc ich w wewnętrznym lochu, a nogi zakuł w dyby (w. 24).

Jednak takich więźniów jak Paweł i Sylas ten przedstawiciel prawa z pewnością nigdy nie miał. Chociaż odnieśli wiele ran i z tego powodu cierpieli (w. 23), to jednak o północy zaczęli się modlić i śpiewać pieśni. Były to pieśni ku czci Boga. Czegoś takiego jeszcze w tym więzieniu nie słyszano.

Niedługo potem nastąpiło silne trzęsienie ziemi. Wszystkie drzwi więzienia się pootwierały. Gdy stróż to zobaczył, chciał odebrać sobie życie. Jeśli bowiem więźniowie by uciekli, wina spadłaby na niego i zapłaciłby za to głową. Ku swemu zdumieniu usłyszał głos dochodzący z celi: „Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tutaj wszyscy”. Takiego obrotu sprawy stróż z pewnością się nie spodziewał. Ten twardy człowiek nie wiedział, że przyjdzie taka chwila w jego życiu, gdy będzie musiał zawołać: „Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony?”. A skłoniło go do tego uświadomienie sobie, że jest człowiekiem zgubionym i potrzebuje zbawienia. Ci dwaj więźniowie wskazali mu, co ma czynić, udzielając jedynej możliwej odpowiedzi, jak to czytamy w dzisiejszym wersecie wiodącym.

Wśród tych, którzy myśleli, że mogą samodzielnie kierować swoim życiem, bez Pana Jezusa Chrystusa, wielu przeżyło podobne „trzęsienie ziemi”. Bóg pokazał im wówczas, że są zgubieni i potrzebują Zbawiciela, który umarł na krzyżu Golgoty za grzeszników.

„Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony” – taka była odpowiedź apostołów i taka sama jest i dzisiaj. Stróż więzienia w Filippi posłuchał tych słów, a czy ty już to uczyniłeś?


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

04
czerwca

I rzekł: Nagi wyszedłem z łona matki mojej, i nagi stąd odejdę (...).

Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem, albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego.


Księga Joba 1,21; 1. Piotra 1,18-19

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…