Kalendarz Dobry Zasiew

28
stycznia

Kto wierzy, ten się nie zachwieje.


Księga Izajasza 28,16


Dla wielu ludzi wiara jest wymysłem, fantazją, niemającą potwierdzenia w rzeczywistości. Jednak z biblijnego punktu widzenia jedynie wiara umożliwia człowiekowi społeczność z Bogiem i ożywia Boże obietnice. Wiara, tak jak miłość, angażuje obie strony. Jeśli my wierzymy, Bóg może działać w naszym sercu i w codziennym życiu.

Dzisiejszy werset mówi o tym, co jest skutkiem wiary w życiu wierzącego. Człowiek wiary może się wprawdzie chwiać, ale sam nie jest chwiejny. O Janie Chrzcicielu Jezus Chrystus powiedział: „Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru?” (Ew. Mat. 11,7). Prawdziwie wierzący nie obawia się spotkania z Bogiem, ale raczej może mieć „niezachwianą ufność w dzień sądu” (1. Jana 4, 17).

W Biblii Gdańskiej rozważany werset brzmi: „Kto wierzy, nie pokwapi się”, czyli: nie będzie się spieszył do zmiany wewnętrznego stanowiska. Jest to także wynik Bożego działania w nas, kiedy jesteśmy ostrożni, nie czynimy nic pochopnie i czekamy na wskazanie od Pana. Powinno to mieć również odzwierciedlenie podczas naszych chrześcijańskich zgromadzeń. Pełen bojaźni Bożej Salomon napisał: „Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego, i nastaw się na słuchanie (...). Nie bądź prędki w mówieniu i niech twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem” (Kazn. 4,17; 5,1).

W Liście do Rzymian apostoł Paweł dwukrotnie powołuje się na dzisiejszy werset, jednak pod wpływem Ducha dodaje jedno słowo: „Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony” (Rzym. 9,33; 10,11). Apostoł posługuje się tym zdaniem jako argumentem na to, że zbawienie jest z łaski, a nie z uczynków. Aby móc dostać się do nieba, trzeba uniżyć się przed Bogiem, czego niestety wielu ludzi nie potrafi uczynić. Poza tym ten, kto całym sercem uwierzył Bogu, musi to także wyznać przed ludźmi, z czym niejeden wierzący może mieć trudności. Jednak jeśli my się przyznamy do Pana, On przyzna się do nas. Gdy tak uczynimy, nigdy się nie zawiedziemy.


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

28
stycznia

Kto wierzy, ten się nie zachwieje.


Księga Izajasza 28,16

Więcej…

News

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…