Kalendarz Dobry Zasiew

26
lutego

Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia.


Przypowieści Salomona 28,13


Zerwij ze swoimi grzechami!

Na co to się zda, że wyznam Bogu grzech, jeśli następnego dnia umyślnie go znów popełnię? To prawda, iż Boża łaska jest niewyczerpalna, ale kto jej doświadczył nie będzie trwał w grzechu, nie będzie chciał w nim żyć (por. Rzym. 6,12).

Wezwanie „zerwij ze swoimi grzechami!” jest słowem Boga, które kiedyś zostało skierowane do potężnego władcy babilońskiego. Został on ostrzeżony przez sen i wezwał proroka Daniela, aby mu wyjaśnił jego szczegóły. Na koniec prorok zwrócił się do króla ze słowami: „przerwij swoje grzechy sprawiedliwością” (por. Dan. 4,27 Biblia Gdańska).

Dzisiaj także pojawiają się poważne sygnały ostrzegawcze w otaczającym nas świecie. Nie sądźmy, że skierowane są do innych, a nas nie dotyczą. Nie, to właśnie TY i JA jesteśmy wzywani, aby zastanowić się nad tym, co Bóg chce nam przez nie powiedzieć. Bóg mówi do nas: „Przestańcie źle czynić! Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa” (Izaj. 1,16-17).

Chodzi o pokój i sprawiedliwość – wobec Boga i we wszystkich dziedzinach życia. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zerwiemy z naszymi grzechami i przyjmiemy z wiarą Jezusa Chrystusa do naszego życia. Wtedy otrzymamy siłę, aby postępować zgodnie z Jego wolą i aby stanowczo odrzucić to wszystko, co Bóg nazywa grzechem, a co prowadzi do zguby. „Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli” (Tyt. 2,11-12).


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

26
lutego

Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia.


Przypowieści Salomona 28,13

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…