Kalendarz Dobry Zasiew

20
września

(...) upada dwudziestu czterech starców przed tym, który siedzi na tronie, i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków, i składa korony swoje przed tronem.


Objawienie Jana 4,10


Objawienie Jana, zwane też Apokalipsą św. Jana, jest księgą proroczą. W rozdziale czwartym Duch Boży pokazuje nam, jak po przyjściu Pana Jezusa po tych, którzy przez wiarę w Jego zbawczą śmierć stali się Jego wyłączną własnością, wszyscy wierzący Starego Testamentu i wszyscy odkupieni czasu łaski, przedstawieni w obrazie dwudziestu czterech starców, są zgromadzeni wokół tronu Bożego. Upadają przed Tym, który na nim zasiada, oddają cześć i uwielbienie wiecznemu Bogu, rzucając przed Nim swoje korony. Co znaczą owe korony? Obraz koron nawiązuje między innymi do laurów zwycięstwa w kulturze starożytnych Greków i Rzymian.

Dla nas wierzących korona znaczy najwyższe uznanie Pana za to, co znalazło Jego aprobatę w naszym życiu. Jak dobry jest Pan! Choć wszystko, co posiada wartość dla Niego w naszym życiu, pochodzi od Niego samego i zdziałane jest przez Jego łaskę, mimo tego, On chce nas za to wynagrodzić!

W orędziu do Filadelfii (Obj. Jana 3,11) Pan Jezus zachęca wierzących: „Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej”. Nasz Pan jest wart tego, abyśmy pozostawali Mu wierni, aż przyjdzie i weźmie nas do siebie. Wtedy będziemy należeć do obrazu dwudziestu czterech starców, którzy są zgromadzeni wokół tronu i odczuwają, że wobec Niego nie zasłużyli na cześć i nie chcą zatrzymać swoich koron dla siebie. Z uwielbieniem składają je więc przed tronem Boga, jak gdyby w poczuciu najwyższej sprawiedliwości chcieli wyznać: „Wszystko, wszystko to jest jedynie od Ciebie, o Boże, i dlatego tylko Tobie należy się wszelka cześć i chwała!”


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

20
września

(...) upada dwudziestu czterech starców przed tym, który siedzi na tronie, i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków, i składa korony swoje przed tronem.


Objawienie Jana 4,10

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…