Kalendarz Dobry Zasiew

19
września

Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz.
Ewangelia Jana 6,37


Odkąd Pan Jezus, Zbawiciel, przebywał na tej ziemi, jeszcze nigdy żaden człowiek nie mógł powiedzieć: "Przyszedłem do Jezusa, lecz On mnie odrzucił!" Nie, nawet nieprzyjaciele Pana Jezusa zaświadczyli o Nim: "Ten grzeszników przyjmuje" (Ew. Łuk. 15,2). A miliony zbawionych sławią Go słowami: "Przyszedłem do Jezusa z moimi wielkimi i ciężkimi grzechami, a On mnie przyjął takim, jakim byłem; zdjął ze mnie moje winy, uwolnił od kary i darował pokój, przebaczenie i życie wieczne."

Jeśli którykolwiek z naszych czytelników  przyznaje: "Nie jestem jeszcze zbawiony, brakuje mi zbawienia i pokoju" - to z pewnością jeszcze nie przyszedł ze swoją winą do Pana Jezusa, Zbawiciela grzeszników. Ach, jak wiele serc nękanych jest poczuciem winy i niepokojem, pragnie wprawdzie odpuszczenia i prawdziwego pokoju sumienia, a jednak nie czyni kroku w kierunku Pana Jezusa! Jakże straszny i tragiczny będzie koniec tych ludzi, jeśli kwestii grzechu nie potraktują wreszcie w swym życiu z należytą powagą! Czy nie chcesz jeszcze dzisiaj przyjść do Niego? U Pana Jezusa znajdziesz obfitość łaski, całkowite przebaczenie i szczęście, które daleko będzie wykraczać poza wszelkie oczekiwania Twojego serca.

Nie dąż także do tego, by najpierw się poprawić - to Ci się nigdy nie uda. Dokonywanie "retuszu" swojego wizerunku to coś, co charakteryzuje tak często głęboko zakłamane stosunki między ludźmi. Z Bogiem MUSISZ BYĆ SZCZERY! Przyjdź do Pana Jezusa taki, jakim jesteś! On przebacza i daruje - przebacza winę i daruje moc  do prowadzenia nowego życia. Wszystko, co służy Twojemu zbawieniu i pokojowi, możesz znaleźć wyłącznie u Niego. Wszelkie własne starania, aby sprawiedliwie postępować i spełniać dobre uczynki nie mogą zgładzić Twej winy, gdyż Słowo Boże mówi: "Bez przelania krwi nie ma odpuszczenia" (List do Hebr. 9,22). Dlatego Syn Boży musiał cierpieć na krzyżu i ponieść na nim śmierć. Na Golgocie płynęła Jego święta krew - jedyny środek skutecznego zgładzenia grzechu.


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

19
września

Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz.
Ewangelia Jana 6,37

Więcej…

News

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…