...oni są na świecie [...] Nie są ze świata [...]
Ewangelia Jana 17,11.16

Gdy do naczynia z wodą wleje się olej, można zauważyć, że oba te płyny nie mieszają się ze sobą. Nawet po intensywnym przemieszaniu i potrząsaniu całą zawartością już w chwilę potem oddzielają się znowu od siebie.
Ilustruje to bardzo trafnie, jak nasza stara i grzeszna natura jest nie do pogodzenia z naturą nowego życia podarowanego nam przez Boga. Obie nie mają ze sobą nic wspólnego i nie mogą się w żaden sposób połączyć. Nowe, Boże życie, nie może poprawić naszej starej natury, tak samo stara natura w żaden sposób nie jest w stanie "rozwodnić" życia z Boga, którego "siłą napędową" jest działanie Ducha Świętego.
Obraz ten ukazuje nam jednocześnie relację, w jakiej znajdują się chrześcijanie w stosunku do otaczającego ich świata . Tak, jak olej w wodzie, są oni w tym świecie. Jednakże nie są z tego świata, tak jak olej i woda są sobie zupełnie obce. Z powodu tej wewnętrznej odmienności dochodzi między nimi do zewnętrznego rozdzielenia.
Czy w naszym codziennym życiu jest to także wystarczająco widoczne, czy może w wielu rzeczach upodobniliśmy się do tego świata? Gdy pozwolimy rozwijać się naszej nowej naturze, wtedy automatycznie ta wewnętrzna odmienność będzie widoczna w naszym postępowaniu. Będziemy jednoznacznie oddzieleni od tego świata. W ten sposób będzie również rozpoznawalna w nas prawdziwa obecność nowego życia - okaże się, kto "ma olej".
Czy posiadasz to nowe, Boże życie? Jeżeli nie, to wiedz, że jeszcze dziś możesz otrzymać ten "olej", by następnie - wewnętrznie inny, a zewnętrznie oddzielony - wstępować w ślady swego Pana.

11
sierpnia

A sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. (…) I Jezus poszedł z nimi. A gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć: Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, by przyjść do ciebie; lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. A gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się (...) i rzekł: Powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A ci, którzy byli posłani, po powrocie do domu zastali sługę zdrowym.


Ewangelia Łukasza 7,2-10

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…