Lenistwo pogrąża w głęboki sen, a człowiek gnuśny cierpi głód.
Przypowieści Salomona 19,15
Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi.
List do Kolosan 3,23

W XVII wieku w Królewcu (obecnie Kaliningrad) dobudowano nową dzielnicę. Gdy ukończono prace związane z rozbudową miasta, zwrócono się do namiestnika, wielkiego elektora, księcia Radziwiłła, z zapytaniem o nazwę dla nowo powstałej części miasta. Książę uchodził za mężczyznę lubiącego wygodę. Mówi się zatem, jakoby na zadane mu pytanie miał odpowiedzieć: "Ach, znowu jakiś kłopot!". Z tego względu dzielnicę dowcipnie nazwano dość nietypowo - Nowy Kłopot.


Historia sama w sobie jest może zabawna, mniej zabawny jest natomiast fakt, że niestety wielu chrześcijan ma podobne usposobienie jak książę Radziwiłł. Każde nowe zadanie, które pojawi się przed nimi, oznacza dla nich kolejne zmartwienie. Mogą to być zarówno zupełnie drobne sprawy życia codziennego, jak i też poważniejsze zadania do wykonania - nic nie da się wykonać bez uprzedniego biadolenia i marudzenia. Szczególnie godne nagany jest narzekanie, gdy dotyczy to niepozornych, drobnych spraw w służbie dla Pana Jezusa - udzielenia jakiejś pomocy braciom i siostrom we wierze czy potrzebującym, którzy cierpią duchowy lub materialny niedostatek.
Jak wiele jest takich zadań w naszych czasach! Jak często Pan zwraca naszą uwagę na tę czy inną sprawę wymagającą udzielenia chętnej pomocy - czy to w przypadku chrześcijan, krewnych, sąsiadów, kolegów w szkole, na studiach,czy ludzi starszych i potrzebujących opieki! Jeśli widzimy, że ten "nowy kłopot" może przerodzić się w coś co będzie trwało dużej, wtedy szczególnie ciężko przychodzi nam zakasać rękawy i wziąć się do pracy!
Ale czyż to nie piękne, podejmować się chętnie codziennej pracy z radosnym, pozytywnie nastawionym sercem, aby z pomocą Pana dokonać powierzonego nam dzieła? A jeśli wymaga to od nas szczególnego zaangażowania, poświęcenia siły, czasu? Pamiętajmy, Pan nie zażąda od nas niczego, co by nas przerastało, daje nam zadania, którym na pewno podołamy.

Cokolwiek zatem czynimy - czyńmy chętnie dla Niego!

01
kwietnia

Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc: Sługa twój, a mój mąż, umarł, a ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Elizeusz rzekł do niej: Cóż mogę dla ciebie uczynić? Lecz powiedz mi: Co jeszcze posiadasz w domu? A ona na to: Nic nie ma twoja służebnica w całym swoim domu oprócz bańki oliwy. On rzekł: Idź, napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz, od wszystkich swoich sąsiadów, naczyń pustych, byle nie za mało.


2. Księga Królewska 4,1-3

Więcej…

News


Dodaliśmy najnowsze kazania braci Bryan Baptiste i Hadley Hall


 

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…