Kalendarz Dobry Zasiew

22
stycznia

Doszczętnie zniszczycie wszystkie miejsca (…), gdzie służyły swoim bogom narody, którymi zawładniecie. Dla Pana, waszego Boga, nic takiego nie uczynicie. Lecz będziecie szukać miejsca, które Pan, Bóg wasz, wybierze na swoje mieszkanie wśród wszystkich waszych plemion, aby tam złożyć swoje imię, i tam będziesz przychodził.


5. Księga Mojżeszowa 12,2.4-5


Nie upodabniaj się do tego świata

Kiedy Izraelici mieli wejść do Ziemi Obiecanej, otrzymali rozkaz od Pana, aby całkowicie zniszczyć każde miejsce kultu bałwochwalczego wzniesione przez obce narody. Nic nie mogło zostać zachowane, oczyszczenie miało być całkowite; nawet imiona ich bogów musiały zostać usunięte (w.3).

Służba dla Pana miała być nowa i zupełnie inna niż służba obcym bogom. Izraelici mieli poszukać miejsca, w którym zamieszka Bóg i tam się udać, składając Jemu ofiary.

Jest to praktyczne napomnienie również dla nas, którzy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa jako naszego Pana: „nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu” (1. Tes. 1,9). My, którzy byliśmy niewolnikami grzechu i naszych pożądliwości, jesteśmy teraz wezwani do „odrzucenia uczynków ciemności”, tego „marnego postępowania przez ojców nam przekazanego”. Powołani do tego, abyśmy „wyrzekając się bezbożności i światowych pożądliwości, na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa” (Rzym. 13,12; 1. Piotra 1,18; Tyt. 2,12-13). Nie powinno pozostać nic z naszego starego, grzesznego życia; nawet nie powinniśmy wspominać tych rzeczy!

A czy ty również z całego serca szukasz miejsca, w którym mieszka Boże imię? Czy już je znalazłeś? Nasz Pan Jezus powiedział: „Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Ew. Mat. 18,20). Pójdźmy tam, gdzie On przebywa w centrum i złóżmy Jemu nasze ofiary!


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

22
stycznia

Doszczętnie zniszczycie wszystkie miejsca (…), gdzie służyły swoim bogom narody, którymi zawładniecie. Dla Pana, waszego Boga, nic takiego nie uczynicie. Lecz będziecie szukać miejsca, które Pan, Bóg wasz, wybierze na swoje mieszkanie wśród wszystkich waszych plemion, aby tam złożyć swoje imię, i tam będziesz przychodził.


5. Księga Mojżeszowa 12,2.4-5

Więcej…

News

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…