Kalendarz Dobry Zasiew

20
listopada

I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa (…). Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości.
1. List Piotra 2,5.9


Służenie Bogu i ludziom – obie te rzeczy są ważne. Obie powinny zajmować stałe miejsce w naszym życiu. Nie powinniśmy zaniedbywać jednej z nich kosztem drugiej.

Nawet jeśli te rzeczy są ze sobą nierozerwalnie powiązane, to Bóg zawsze musi stać na pierwszym miejscu. Zobrazujmy tę myśl za pomocą dwóch wyraźnych przykładów ze Słowa Bożego:

1. W 1. Liście Piotra 2 czytamy o „świętym kapłaństwie” oraz o „królewskim kapłaństwie”. Jako święci kapłani przystępujemy z duchowymi ofiarami przed oblicze naszego Boga. Krótko mówiąc, święte kapłaństwo polega na przynoszeniu Bogu uwielbienia z głębi naszych serc i przez nasze usta; znajduje to swój szczególny wyraz zwłaszcza wtedy, gdy w niedzielę zgromadzamy się jako zbawieni przez łaskę ludzie, by podziękować Bogu za Jego największy dar – Jego Syna, Jezusa Chrystusa i ofiarę na krzyżu. Natomiast jako królewscy kapłani ogłaszamy ludziom cnoty naszego wspaniałego Boga, który wyrwał nas z ciemności. Dzieje się to poprzez nasze uczynki, jak też przez świadectwo naszych ust.

2. W Ewangelii Mateusza 22 samemu Panu zadano pytanie, które z przykazań jest największe. „A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy”. Zauważmy, że Pan mówi o pierwszym przykazaniu, a jednocześnie podkreśla, że drugie jest równie ważne.

A czy Ty również służysz Bogu i ludziom?


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

20
listopada

I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa (…). Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości.
1. List Piotra 2,5.9

Więcej…

News

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…