Kalendarz Dobry Zasiew

20
października

I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego?

Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu.


Dzieje Apostolskie 5,3 i 4


Wiele fragmentów Słowa Bożego potwierdza, że Duch Święty jest Bożą Osobą, stojącą na równi z Ojcem i Synem. Najklarowniejsze, niepodważalne cytaty potwierdzające tę prawdę znajdujemy w 5. rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie Piotr zarzuca Ananiaszowi, że okłamał Ducha Świętego, a tym samym Boga (por. wyrażenia w 3. i 4. wersecie). Mocy nie da się okłamać, można okłamać osobę.

Nowy Testament uczy nas, że Duch Święty:

 • myśli i osądza (Rzym. 8,26-27);
 • bada i objawia (1. Kor. 2,10);
 • uczy i przypomina (Ew. Jana 14,26);
 • świadczy (Ew. Jana 15,26);
 • przekonuje (Ew. Jana 16,8);
 • posiada wolę (1. Kor. 12,11);
 • może mówić (Dz. Ap. 13,2);
 • mieszka (Rzym. 8,11; 1. Kor. 3,16);
 • prowadzi (Rzym. 8,14);
 • służy (2. Kor. 3,8);
 • może zostać zasmucony (Efez. 4,30);
 • może zostać znieważony (Hebr. 10,29);
 • może zostać zgaszony (1. Tes. 5,19).

Większość tych cech można odnieść wyłącznie do osoby. Stwierdzenie, że Duch Święty jest tylko siłą wywierającą wpływ na życie chrześcijanina, jest zatem jednoznacznie fałszywe. Być może niejeden myśli, że nie odgrywa to większej roli, czy Duch Święty jest Bożą Osobą, czy może „tylko” siłą wywierającą wpływ na nasze życie. Ale czy naprawdę jest to nieistotne pytanie? Z pewnością nie, a to z dwóch powodów: Po pierwsze, kto kwestionuje ową prawdę – atakuje chwałę i majestat Boga. Po drugie, gdyby Duch Święty był jedynie mocą, miałoby to bezpośrednie przełożenie na praktykę naszego życia. W takim przypadku to ja byłbym działającym i podejmującym decyzje w moim życiu. Może realizowałbym moje plany w mocy Ducha, ale inicjatywa wychodziłaby ode mnie, a tak właśnie być nie powinno. Bóg Duch Święty mieszka we mnie. On układa plany, On decyduje i kieruje, On prowadzi i wypełnia mnie. Nie ja jestem działającym, lecz Duch Święty. Ja jestem jedynie narzędziem, którego On chce używać, a nie odwrotnie.


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

20
października

I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego?

Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu.


Dzieje Apostolskie 5,3 i 4

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazanie brata Ernsta Bremickera - "Pokaż mi swoją wiarę" oraz kazanie brata Romana Naef - "Chodź". Zapraszamy do wysłuchania!

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…