Kalendarz Dobry Zasiew

01
października

I porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie (...).

(...) bowiem ukrzyżowany został w słabości (...).


Ewangelia Łukasza 2,7; 2 List do Koryntian 13,4


Człowiek zależny

(część 1)

Bóg staje się człowiekiem i mieszka między nami. Jakże to potężna i przejmująca prawda! Wieczny Syn Boży przychodzi jako zależne dziecię na ten świat i sam namacalnie doświadcza ludzkich ograniczeń oraz słabości. Zmęczenie, wyczerpanie, głód, pragnienie i osamotnienie są rzeczami, których sam przedtem nigdy nie zaznał. W pustyni pości przez 40 dni i doświadcza dotkliwego głodu, na krzyżu wisi w niewypowiedzianych cierpieniach i wypowiada słowa „Pragnę” (Jana 19,28). Wyczerpany po długim marszu siada przy studni w Sychar. Chociaż szaleje burza i fale wdzierają się aż do wnętrza łodzi, śpi głębokim snem, gdy przepływa przez morze wraz ze swoimi uczniami. Krótko przed swoją śmiercią, jeszcze raz spogląda wstecz i wyznaje: „Tyś mnie wydobył z łona, uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej” (Ps. 22,10.11). Jego ostatnie słowa, gdy umierając wisi na krzyżu, brzmią: „Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego” (Łuk. 23,46).

FS

(dokończenie w następną sobotę)


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

01
października

I porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie (...).

(...) bowiem ukrzyżowany został w słabości (...).


Ewangelia Łukasza 2,7; 2 List do Koryntian 13,4

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Bryana Reynoldsa oraz świadectwo jego nawrócenia. Zapraszamy do wysłuchania!

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…