Kalendarz Dobry Zasiew

03
czerwca

I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów.


Objawienie Jana 13,1


Słowo Boże kilkakrotnie wspomina o dziwnym i strasznym zwierzęciu, które pojawi się na ziemi. Jako pierwszy ujrzał je prorok Daniel. Sam Bóg objawił mu prawdę o czwartym zwierzęciu, mówiąc, że oznacza ono królestwo, które pochłonie, podepcze i zmiażdży całą ziemię. Jego rogi to dziesięciu królów, a mały róg, który wyrośnie między nimi, to inny, bezbożny król, który będzie mówił zuchwałe rzeczy przeciwko Bogu i męczył wierzących (Dan. 7, 19-26).

Jako drugi widział to zwierzę apostoł Jan na wyspie Patmos. Ukazuje ono symbolicznie odrodzone Cesarstwo Rzymskie i jego szatańskiego władcę. Potwierdza to słowo z Objawienia Jana 17,8, mówiące o tym, że to zwierzę było, teraz go nie ma, ale znowu będzie. Jego siedem głów wskazuje na miasto położone na siedmiu wzgórzach. W opis ten wpisują się szczególnie dwa znane miasta: Rio de Janeiro i Rzym, z których jedynie o Rzymie jako o stolicy odstępczego religijnego systemu – Kościoła końca czasów – mówi nam Słowo Boże. Siedem głów wskazuje też na siedmiu królów, co może oznaczać siedem form rządów, z których kolejna jest bardziej okrutna niż poprzednia. Ostatnią będzie nieznana nam dotąd tyrania diabelskiego władcy.

Cechą tego zwierzęcia jest jedno ciało i wiele głów. Tworzące się stopniowo zjednoczenie państw europejskich przybiera właśnie taką strukturę: jeden organizm i wiele po części samodzielnych państw. W Objawieniu 13,3-4 czytamy, że wszyscy mieszkańcy ziemi szli w podziwie za zwierzęciem, oddając mu pokłon. Już dziś możemy zauważyć tablice informujące o doniosłym wkładzie funduszy unijnych w realizację projektów – od ścieżki rowerowej po bardzo poważne inwestycje. Wiemy też o szerokim systemie dotacji i pomocy żywnościowej, rozwijanym systemie informatycznym, a także parasolu militarnym, który ma chronić członków tej organizacji. Te i inne działania zjednoczenia wzbudzają szybko powszechne uznanie, ale – jak obok Słowa Bożego uczy sama historia powszechna – tworzą zwykle fundament na przyszłość dla uległości wobec jej żądań i kultu władcy.


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

03
czerwca

I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów.


Objawienie Jana 13,1

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…