Kalendarz Dobry Zasiew

27
lutego

Gdy królestwo Rechabeama utwierdziło się, on sam zaś stał się potężnym, porzucił zakon Pański, a wraz z nim cały Izrael. (...) Szyszak, król egipski, najechał więc na Jeruzalem i zabrał skarby świątyni Pańskiej i skarby pałacu królewskiego, wszystko to zabrał. Zabrał też złote tarcze, które kazał sporządzić Salomon. Wtedy król Rechabeam kazał sporządzić zamiast nich tarcze spiżowe.


2 Księga Kronik 12,1.9-10


Król w Izraelu: Jeroboam I (931-910)

Przytłaczającym jest fakt, że okres, w którym król Rechabeam szedł drogą Dawida i Salomona, trwał zaledwie trzy lata. Wkrótce porzucił on zakon Pański, a naród poszedł za jego złym przykładem. Z tego też względu Bóg dopuścił do tego, by król Egiptu wraz z jego potężnym wojskiem najechał na Judę. Poprzez proroka Szemajasza, Bóg powiedział do nich: „Wy porzuciliście mnie, toteż i Ja was porzuciłem i wydałem w rękę Szyszaka” (2 Kron.12,5). Kiedy to usłyszeli, król oraz starsi z Judy ukorzyli się i wyznali, że Bóg postąpił sprawiedliwie. W odpowiedzi na to Pan nie dopuścił, aby Szyszak doszczętnie ich wygubił, ale zesłał swojemu ludowi ratunek (por. 2 Kron.12,7). Niemniej Pan użył najeźdźcy Szyszaka, aby przeprowadzić ze swoim ludem Judą bolesną, ale jakże konieczną lekcję!

Wszystkie skarby Królestwa Judy – obojętnie czy te zgromadzone w świątyni, czy w pałacu królewskim – zostały zrabowane. Szczególności podkreślona jest tu utrata trzystu złotych tarcz, które kazał sporządzić Salomon. Były one noszone przed królem, kiedy ten wstępował do świątyni. Jakiż wspaniały i zachwycający musiał być to widok! Jednakże poprzez niewierność względem swego Boga, chwała ta została teraz im odebrana. Niewierność zawsze bardzo słono kosztuje. Straty tej nie dało już się cofnąć. Tarcze te już nigdy nie wróciły w posiadanie Judejczyków. Rechabeam zastąpił je tarczami wykonanymi z innego materiału – ze spiżu. Czy nie postąpił tak, aby tanią imitacją o kolorze złota zachować pozór wspaniałości, którą posiadał wcześniej?

Czy my też wciąż na nowo nie postępujemy podobnie? Tak szybko stajemy się „fasadowi”, próbując na innych zrobić wrażenie pozorną duchową siłą. Ale zasadnicza kwestia jest nieodmiennie ta sama: jesteśmy aktorami, czy jednak zdobędziemy się na to, by postępować szczerze?


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

27
lutego

Gdy królestwo Rechabeama utwierdziło się, on sam zaś stał się potężnym, porzucił zakon Pański, a wraz z nim cały Izrael. (...) Szyszak, król egipski, najechał więc na Jeruzalem i zabrał skarby świątyni Pańskiej i skarby pałacu królewskiego, wszystko to zabrał. Zabrał też złote tarcze, które kazał sporządzić Salomon. Wtedy król Rechabeam kazał sporządzić zamiast nich tarcze spiżowe.


2 Księga Kronik 12,1.9-10

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…