Kalendarz Dobry Zasiew

24
sierpnia

Bez przystanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie (…). Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie.
1. List do Tesaloniczan 5,17-18; Ewangelia Mateusza 26,41


Znaczenie modlitwy jest niemal tak ogromne jak Słowa Bożego. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak bardzo ważna jest modlitwa, weź swoją Biblię, przeczytaj Ewangelię Łukasza i podkreśl w niej wszystkie miejsca, w których Pan Jezus się modlił. Zauważ, że był On Bogiem, a mimo to będąc na ziemi, tak często szukał społeczności z Ojcem. Albo przeczytaj listy apostoła Pawła, zwracając baczną uwagę na to, co pisał o modlitwie. Apostoł modlił się bardzo gorliwie „we dnie i w nocy” (1. Tes. 3,10). Jeżeli Paweł musiał się modlić, to tym bardziej Ty i ja.

Możesz modlić się po prostu za wszystko i o każdego (por. Fil. 4,6-7). Nic nie jest zbyt błahe. Nasz Bóg jest dość wielki, by zająć się nawet najmniejszym problemem. Powiedz o tym, co przygniata Twoje serce i zanoś swoje prośby z dziękczynieniem przed oblicze Boga. Niezależnie od tego, czy Jego odpowiedź będzie odpowiadała Twoim pragnieniom, czy też nie, będziesz z pewnością odczuwał pokój.

Nie zapomnij także o wstawiennictwie - o modlitwie za innych, niezależnie od tego, czy są zbawieni, czy nie. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że będziemy modlić się tylko o siebie. Jeśli pamiętamy o innych, będziemy obficie błogosławieni.

Módl się nieustannie (1. Tes. 5,17). Zachowaj postawę stałej zależności od Boga i oczekiwania na Jego działanie. Niech Twoje serce zawsze znajduje się w duchu modlitwy, nawet jeśli nie możesz być ciągle na kolanach. Modlitwa nie tylko pomaga, lecz także chroni i zachowuje od złego.


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

24
sierpnia

Bez przystanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie (…). Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie.
1. List do Tesaloniczan 5,17-18; Ewangelia Mateusza 26,41

Więcej…

News

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…