Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jak długo żyli pierwsi ludzie? Biblia podaje dokładnie ich daty urodzin i śmierci. Mówi również o tym, kiedy ojcu rodził się pierwszy syn. W poniższej tabeli zestawiono daty urodzin, śmierci i zrodzenia pierwszego syna począwszy od Adama aż do Jakuba.

 

 


Imię

Urodzony

Zmarł

Lat

Pierwszy syn

1

Adam

0

930

930

130

2

Set

130

1042

912

105

3

Enosz

235

1140

905

90

4

Kenan

325

1235

910

70

5

Mahalalel

395

1290

895

65

6

Jered

460

1422

962

162

7

Enoch

622

987

365

65

8

Metuszelach

687

1656

969

187

9

Lamech

874

1651

777

182

10

Noe

1056

2006

950

503

11

Sem

1559

2159

600

100

12

Arpachszad

1659

2097

438

35

13

Szelach

1694

2127

433

30

14

Heber

1724

2188

464

34

15

Peleg

1758

1997

239

30

16

Reu

1788

2027

239

32

17

Serug

1820

2050

230

30

18

Nachor

1850

1998

148

29

19

Terach

1879

2084

205

70

20

Abram

1949

2124

175

100

21

Izaak

2049

2229

180

60

22

Jakub

2109

2256

147


 

Warto zauważyć, że Adam znał swoich potomków aż do Lamecha, a więc mógł im bezpośrednio opowiadać o ogrodzie Eden, o upadku w grzech i wygnaniu z ogrodu. Była to relacja naocznego świadka, a więc nie zniekształcona ani nie ubarwiona. Zgodnie z zapowiedzią Boga, możemy zaobserwować, że po potopie (Noe) czas życia ludzi sukcesywnie się skracał , tak, że Jakub o swoim życiu (147 lat) musiał powiedzieć:

„Krótki i zły był czas życia mojego i nie dosięgnął lat życia ojców moich w czasie ich pielgrzymowania." ((1 Moj. 47:9).

W świetle czasu życia  jego przodków, czas jego życia był rzeczywiście krótki.

Nieporównanie krócej od pozostałych , żył w tamtych czasach Enoch. W wieku 365 lat został żywy wzięty przez Boga. W całej historii jedynie on i Eliasz nie umarli, ale żywi zostali wzięci do nieba.

Kiedy zmarł Noe, na świecie już żył Abram. Człowiekiem, który żył najdłużej na ziemi był Metuszelach (969 lat). Nikt z ludzi jak dotąd nie dożył 1000 lat.

Szukaj

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Bryana Baptiste, misjonarza służącego przez 30 lat na Karaibach. Zapraszamy do wysłuchania!

15
czerwca

Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. A Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wkoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał.


Ewangelia Jana 11,41-42

Więcej…

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Czytaj więcej: Ciasteczka